Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden binnen de BTV gebruikt voor de ledenadministratie. Het doel van deze ledenadminstratie is gebruik ten behoeve van en in het belang van:

- registratie / bijhouden van het aantal unieke leden
- verzendingen en informatieverstrekking aan de leden
- administratie rond activiteiten
- de registratie van financiële verplichtingen waaronder de contributie
De gegevens worden alleen door de vereniging zelf benut en nimmer uitgegeven aan derden. 

***************

Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV)
Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV), gevestigd aan Vuurpijlstraat 12A, 3053 EZ Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.btv-rotterdam.nl
Vuurpijlstraat 12A, 3053 EZ Rotterdam, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV)) tussen zit.
Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: De reguliere consumentenprogramma's van Windows en Office. Voor de administratie e-boekhouden.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Naam, adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, e-mailadres > gedurende het gehele lidmaatschap > om u te informeren over activiteiten en te factureren voor lidmaatschap.

Delen van persoonsgegevens met derden
Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

E-boekhouden
BTV-Rotterdam maak gebruikt van e-boekhouden. Jouw accountgegevens gebruiken wij voor het kunnen versturen van facturen. De financiële administratie staat in e-boekhouden waardoor wij bepaalde account gegevens verwerken in het systeem van e-boekhouden. Jouw account data staat binnen de Nederlandse grenzen in het West-Europese datacenter van e-boekhouden. Lees hier meer over de beveiliging & privacy van e-boekhouden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Opgesteld te Rotterdam, 24 mei 2018
Geactualiseerd op 9 december 2023

Heeft u hierover vragen, stuur dan een bericht.