Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden binnen de BTV gebruikt voor de ledenadministratie. Het doel van deze ledenadminstratie is gebruik ten behoeve van en in het belang van:

- registratie / bijhouden van het aantal unieke leden
- verzendingen en informatieverstrekking aan de leden
- administratie rond activiteiten
- de registratie van financiële verplichtingen waaronder de contributie
De gegevens worden alleen door de vereniging zelf benut en nimmer uitgegeven aan derden.

 

Heeft u hierover vragen, stuur dan een bericht.


Stop Vlliegtuigoverlast  Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2018 FaceBookLogo
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport

e-boekhouden

 

Bestuurstafel

Lid worden?