BTV plaatst extra meetpunt in Schiebroek.

Dankzij ook hier weer de inzet van leden en sympathisanten werd in korte tijd een royaal budget van circa € 15.000,= verzameld waarmee tijdens de eerste lock-down een eigen ‘nul’ meting kon worden verricht.

Vanaf half januari 2021 kwam hier op een tweede locatie een extra meetpunt bij. Hiermee hebben wij gecertificeerde informatie, van minuut tot minuut, over zowel het werkelijke geluid van de toestellen die starten en landen op RTHA, maar ook de stiltes die er tussen zitten. We zien nu al de heilzame werking van de stilte op en rondom de luchthaven.

Tot voor kort waren we geheel afhankelijk van de informatie die de omgevingsdienst DCMR jaarlijks levert. DCMR is een overheidsdienst. DCMR werkt al jaren vooral met ‘gemiddelden’ in haar rapportages. De pieken, waar de omgeving zo ontzettend veel last van heeft en van wakker ligt spelen in de rapportages een veel te kleine rol, vinden we. Immers, u wordt niet wakker door de ‘gemiddelde herrie’ in de nacht, maar door dat éne toestel dat een enorme piekbelasting geeft. De DCMR rapportages laten vooral zien hoe e.e.a. zich verhoudt tot de wettelijke regels. Voor de BTV is dat ruim onvoldoende.

Vergelijken met vuurwerk

Laten we het eens vergelijken met vuurwerk: Gemiddeld wordt er in één jaar niet veel vuurwerk per persoon afgestoken. Maar kijk je naar de pieken dan is de overlast in 1 week extreem hoog. Het verschil is met de vliegtuigen dat deze vele pieken per etmaal verzorgen en daarmee een structurele schade aan de volksgezondheid toebrengen en het milieu structureel afbreken. Dat effect verdient een zeer prominente rol in milieurapportages, waardoor het niet gemakkelijk aan de aandacht “ontsnapt” bij de verantwoordelijken en beslissers in o.a. de politiek.

Groot verschil

Werkelijke geluidspieken - gemeten door de BTV met gecertificeerde apparatuur.
        Voorbeeld van piekmetingen tot 90 Db. Gemeten met gecertificeerde apparatuur door BTV
Geluidspieken volgens DCMR
      Geluidspieken volgens DCMR komen niet boven de 75 Db uit.

We zien intussen overigens wel een fors verschil tussen de meetpunten van Sensornet (BTV) en DCMR. Sensornet meet tot maar liefst 14,5 dB méér geluid dan het meetpunt van DCMR. Dat ligt waarschijnlijk aan de positie van het meetpunt van DCMR. Daardoor worden mogelijk ook de jaargemiddelden flink lager vastgesteld dan in werkelijkheid wordt ervaren en veroorzaakt in o.a. de woonwijk Schiebroek. De jaarlijkse rapportage van DCMR heeft daar naar onze smaak, als hoeder van ons leefmilieu, veel te weinig aandacht voor. Dat behoeft sterke verbetering. Dat er voorschriften zijn m.b.t. verslaglegging doet niet zo ter zake, vinden we. Niemand kan DCMR ervan weerhouden meer aandacht te besteden aan de werkelijk ervaren overlast en luchtvervuiling.

Gecertificeerde onderbouwing

Het opstellen van eigen meetpunten voor geluid en ook (ultra-) fijnstof geeft ons gecertificeerde onderbouwing van wat de omwonenden al heel lang denken: Het is flink erger dan steeds werd gedacht en voorgespiegeld.

De meetpalen zullen -naar verwachting- in gebruik blijven tot na het voorjaar. Dan is het budget op, maar wordt mogelijk een nieuwe actie opgezet om de meetpalen te laten staan. Dit stuit ons overigens wel tegen de borst, omdat waken over de volksgezondheid naar onze mening een overheidstaak is. Daar hoort secuur meten van milieueffecten van een luchthaven bij!