.

Internationaal Taming Aviation Is een een pan-europese burgerbeweging. Hun wens: de Luchtvaartsector Temmen
Landelijk Milieudefensie Milieudefensie komt o.a. met groepen in heel Nederland in actie voor gezonde lucht.
 

GreenPeace Nederland

GreenPeace schrijft: "Samen kunnen we de desastreuze gevolgen van klimaatverandering tegengaan. Dat toont Greenpeace met onafhankelijke wetenschappers aan in een haalbaar en betaalbaar energiescenario."
  Eerlijk over Vliegen Op ‘Eerlijk over vliegen’ komt alles samen. We verbinden, versterken en ondersteunen overheden, luchtvaartsector, natuurorganisaties, geïnteresseerden en bewonersorganisaties uit heel Nederland die tegen ongewenste ontwikkelingen zijn op het gebied van vliegverkeer. Initiatief van Natuur en Milieufederatie
Natuurmonumenten Natuurmonumenten beschermt al meer dan een eeuw natuur in Nederland. Dat doen ze door natuurgebieden aan te kopen, duurzaam te beheren en door op te komen voor de belangen van de natuur.
Milieuhulp - Vliegverkeer Milieuhulp is een antwoord op de groeiende vraag van actieve burgers om hulp bij hun inspanningen ter bescherming of verbetering van de leefomgeving. Deze site geeft een aantal handige links naar wetgeving, betrokken organisaties en diverse andere nuttige info.
Provinciaal Zuid-Hollands Landschap  Stelt natuur en waardevol landschap veilig, biedt er recreatiemogelijkheden en zorgt voor het behoud van monumenten op hun terreinen. Dat doen zij al sinds 1934! Voorlichting, educatie en fondsenwerving behoren ook tot de taken.

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH)

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) komt op voor een duurzame samenleving. Wij richten ons hierbij op de natuur en het milieu in Zuid-Holland. Dit doen wij samen met 300 lokale en regionale organisaties. Zo werken wij samen aan een mooi en duurzaam Zuid-Holland.
Regionaal Burgermeetnet Lansingerland (BML) Het Burgermeetnet Lansingerland (BML) meet de concentratie fijnstof in de lucht en brengt de luchtkwaliteit in kaart.
  Rotterdam Central Park Rotterdam Central Park. Het alternatief voor Rotterdam The Hague Airport. Een initiatief van vereniging BTV-RotterdamAirport.
  Rotterdams Milieu Centrum Naast Ruimte (de inrichting van de stad), natuur en diversiteit besteedt het Milieucentrum veel aandacht aan luchtkwaliteit, klimaatverandering, energie en duurzaamheid.
  Rotterdams Klimaat Initiatief 

Is een groep Rotterdammers die zich zorgen maakt over klimaatverandering. Wij willen dat Rotterdam zijn kendoe-mentaliteit inzet voor een fossielvrije toekomst. Een toekomst zonder steenkool, zonder olie en zonder aardgas.

  Den Haag Fossielvrij  Is een Haagse burgerbeweging voor een fossielvrije toekomst. Zij voeren campagnes, lobby'en en betrekken zoveel mogelijk Hagenaars en Hagenezen bij klimaatverandering.
  Milieudefensie Rotterdam Milieudefensie Rotterdam is een lokale afdeling van de vereniging Milieudefensie
  Het actiefonds Het X-Y Actiefonds streeft naar een rechtvaardige en duurzame wereld waarin mens, milieu en dier boven economische belangen worden geplaatst. Dit doen zij door te investeren in maatschappelijke verandering.
VTM - Vereniging tegen Milieubederf De VTM werd in 1963 opgericht in Vlaardingen als Vereniging Tegen Luchtverontreiniging. Is gerelateerd aan milieufederatie.nl. Zij werken aan een duurzame ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de leefomgeving in de provincie Zuid-Holland en zoeken naar een goede balans tussen economie, ecologie en sociale belangen.
Regionaal elders Zeeburg nieuws Onafhankelijke wekelijkse informatiepagina, knipselkrant en kroniek over natuur, milieu en klimaat
Red De Veluwe  Stichting Red De Veluwe zet zich o.a. in tegen laagvliegende toestellen boven de Veluwe en omgeving.
 
Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2022  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.