.

Internationaal Taming Aviation Is een een paneuropese burgerbeweging. Hun wens: de Luchtvaartsector Temmen
Landelijk Milieudefensie Milieudefensie komt o.a. met groepen in heel Nederland in actie voor gezonde lucht.
  Natuurmonumenten Natuurmonumenten beschermt al meer dan een eeuw natuur in Nederland. Dat doen ze door natuurgebieden aan te kopen, duurzaam te beheren en door op te komen voor de belangen van de natuur.
  Milieuhulp - Vliegverkeer Milieuhulp is een antwoord op de groeiende vraag van actieve burgers om hulp bij hun inspanningen ter bescherming of verbetering van de leefomgeving. Deze site geeft een aantal handige links naar wetgeving, betrokken organisaties en diverse andere nuttige info.
Procinciaal Zuid-Hollands Landschap  Stelt natuur en waardevol landschap veilig, biedt er recreatiemogelijkheden en zorgt voor het behoud van monumenten op hun terreinen. Dat doen zij al sinds 1934! Voorlichting, educatie en fondsenwerving behoren ook tot de taken.
 

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH)

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) komt op voor een duurzame samenleving. Wij richten ons hierbij op de natuur en het milieu in Zuid-Holland. Dit doen wij samen met 300 lokale en regionale organisaties. Zo werken wij samen aan een mooi en duurzaam Zuid-Holland.
Regionaal RTHA Rotterdams Milieu Centrum Naast Ruimte (de inrichting van de stad), natuur en diversiteit besteedt het Milieucentrum veel aandacht aan luchtkwaliteit, klimaatverandering, energie en duurzaamheid.
  VTM - Vereniging tegen Milieubederf De VTM werd in 1963 opgericht in Vlaardingen als Vereniging Tegen Luchtverontreiniging.
Regionaal elders Zeeburg nieuws Onafhankelijke wekelijkse informatiepagina, knipselkrant en kroniek over natuur, milieu en klimaat
  Red De Veluwe  Stichting Red De Veluwe zet zich o.a. in tegen laagvliegende toestellen boven de Veluwe en omgeving.
     

Stop Vlliegtuigoverlast  Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2018 FaceBookLogo
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport