Over de vereniging BTV-RotterdamAirport

Formele naam van de vereniging: Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast.

De vereniging vertegenwoordigt de leden. Dit aantal groeit gestaag. Bijna alle nieuwe leden zijn huishoudens met meerdere personen.

Daarnaast ontvang de BTV regelmatig steunbetuigingen van niet-leden. Het aantal omwonenden die overlast als gevolg van vliegverkeer op RTHA ondervindt, is dus in ieder geval enkele malen groter dan het aantal het aantal betalende leden. De leden worden regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken wat betreft de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en de hieraan gerelateerde onderwerpen.

De BTV bestaat uit een kernbestuur, ondersteund door adviseurs.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De voorzitter is tezamen met de andere bestuursleden bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Het BTV-bestuur en de adviseurs opereren op vrijwillige basis.

Contact

Neem contact op met de vereniging en/of diens bestuurders

Contactformulier

Samenstelling

Lees hier hoe het bestuur is samengesteld

Bestuur en vacature

ANBI

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar. Wij hebben ANBI status

Het Goede Doel

Samenwerkingen

Omdat de vereniging niet het probleem naar anderen wil verplaatsen.

Samen sterker

Samenstelling bestuur

Voorzitter

Alfred Blokhuizen
tel: 06-28557325

Stuur een e-mail

Vragen de vereniging BTV en lidmaatschap

Wij hebben voor u de FAQ's (Frequent Asked Questions) ofwel, veel gestelde vragen over de vereniging en lidmaatschap hier voor u op een rijtje gezet, met de antwoorden er onder.

Contactformulier

Wanneer u een andere vraag heeft, kunt u deze aan ons of een bestuurder specifiek richten.

Ongeldige invoer
Maak uw keuze.
Graag uw voornaam/voorletters invullen.
Vul aub uw achternaam in, zonder eventuele tussenvoegsels
Graag uw adres
Graag hier uw woonplaats invullen.
A.u.b. een werkend e-mailadres invullen, hier ontvangt u uw inschrijfbevestiging en uw verenigings-nieuws.
Bij administratieve vragen nemen wij contact met u op.
Maak een keuze.
Schrijf hier uw vraag of opmerking.
Ongeldige invoer
Graag vinkje aanzetten.
Graag vinkje aanzetten.