RTV LansingerlandRTV Lansingerland over explosieve groei meldingen RTHA

Meerdere gebieden kampen met de enorme overlast die vliegveld Zestienhoven veroorzaakt.

Radiopresentator Jan Willem de Vries van RTV Lansingerland had twee gasten aan zijn tafel: Jet Grimbergen namens de BTV-Rotterdam en Leon Erwich namens Leefbaar Lansingerland.
In onderstaand radiofragment spreken de gasten gedurende een half uur over enerzijds de oorzaken van de overlast en anderzijds gevolgen voor nu en de toekomst.

Transavia toestel stijgt op. Foto: Unsplash

Transavia toestel stijgt op. Foto: Unsplash

Opmerkelijk

De rapportage meldt dat het aantal meldingen over vliegtuigherrie toenam tot bijna 36 duizend, terwijl er vorig jaar van mei tot en met juli ruim 11 duizend keer werd gemeld.
De reactie van RTHA was desgevraagd dat in 2021 minder werd gevlogen vanwege corona en dat de luchthaven toestemming heeft om eens per jaar zgn slots over te hevelen (van de winter naar de zomer). Hierdoor krijgt het vliegveld de mogelijkheid om in korte tijd méér vluchten toe te laten dan vooraf is afgesproken.
De vraag die rond dat punt niet werd gesteld zou zijn: Waarom worden er maximumaantal vluchten (slots) bepaald, als je blijkbaar boven op de topdrukte nog eens extra vluchten kunt plannen uit rustigere tijd? Het maximumaantal vluchten is in leven geroepen om de omgeving enigszins leefbaar te houden. Hoewel de partij wel de naam ‘Leefbaar’ voert, ziet het niet echt een bezwaar in deze gelegaliseerde wijze van manipuleren.

Half tegen dubbel

Ook is het op zijn minst ‘gek’ te noemen dat de regels rond de overlastregistratie is gewijzigd. Per huishouden mag slechts 1x een melding worden gemaakt over een specifieke vlucht. Hiermee wordt het aantal meldingen door de DCMR gedrukt. Hierover is eerder melding gemaakt op deze website.
Gelijktijdig telt RTHA met het aantal ‘personen’ dat gebruik maakte van de luchthaven. In deze telling wordt 1 reiziger 2x geteld: op de heenreis en op de terugreis. Hierdoor ontstaat het beeld van heel veel mensen die gebruik maken van het vliegveld (door hen dubbel te tellen) maar waarover relatief weinig klachten komen. Dat laatste wordt gerealiseerd door niet meer dan 1 melding per adres toe te staan.Robots?

De aangevoerde argumentatie zou zijn dat er spam-robots zouden bestaan die de DCMR formulieren invullen, waardoor er ‘duizenden’ illegale meldingen zouden binnen komen. Dit is echter technisch niet of nauwelijks uitvoerbaar vanwege de complexiteit van het formulier. Ook omdat men met een geldig mailadres moet inloggen en een groot deel van de meldingen via de telefoon gebeurt, is automatisch melden niet mogelijk. De DCMR heeft hiervan overigens ook nooit melding gemaakt. Het besluit is eenzijdig door de CRO genomen.

Robots?

De aangevoerde argumentatie zou zijn dat er spam-robots zouden bestaan die de DCMR formulieren invullen, waardoor er ‘duizenden’ illegale meldingen zouden binnen komen. Dit is echter technisch niet of nauwelijks uitvoerbaar vanwege de complexiteit van het formulier. Ook omdat men met een geldig mailadres moet inloggen en een groot deel van de meldingen via de telefoon gebeurt, is automatisch melden niet mogelijk. De DCMR heeft hiervan overigens ook nooit melding gemaakt. Het besluit is eenzijdig door de CRO genomen.

Petitie

Jet Grimbergen noemt de petitie die gestart is. Deze kan hier getekend worden.

Bron: RTV Lansingerland, 30 september 2022