LuchtvaartnieuwsLuchthaven Rotterdam blijft vasthouden aan groeiwens

Om dit voor langere termijn veilig te stellen wil het vliegveld tijdelijk hinderbeperking doorvoeren.

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) blijft vasthouden aan de verouderde en achterhaalde groei-formule. Alle trucs worden uit de kast gehaald om de politiek te laten geloven dat je méér kunt vliegen en gelijk minder overlast te veroorzaken. Een traject van loze beloftes dat al decennia wordt gebruikt in verschillende varianten en nog nooit tot een oplossing heeft geleid.

Het luchthavenblad "Luchtvaartnieuws" probeert het nationale belang van RTHA te benadrukken door te stellen dat het de derde luchthaven van Nederland is. Het realiseert zich blijkbaar niet dat in een periode van milieucrisis, stikstofcrisis en brandstofcrisis nu de reactie wordt opgeroepen "Hoeveel vliegvelden hééft Nederland er wel? Eén is toch meer dan genoeg voor zo'n klein landje?"
Berichten als hieronder zijn de eerste tekens de luchtvaartlobby de grip op groei begint te verliezen. De enige manier om de schadelijke effecten van vliegen te beperken is: minder vliegen. Noch de burger, noch de politiek gelooft dat technische innovaties op korte termijn (dus voor 2025) de hinder daadwerkelijk kunnen verminderen. Immers, als die oplossing zo simpel zou zijn, waarom is dat de afgelopen 30 jaar wel beloofd maar nooit gerealiseerd? De hinder gaat verder dan geluidshinder alleen. De uitstoot van de kankerverwekkende stoffen door vliegtuigen krijgt ook steeds meer aandacht.
Lees het artikel onder de foto.

Rotterdam The Hague Airport

Luchtvaartnieuws:

Luchthaven Rotterdam wil hinder verminderen om in 2025 te kunnen groeien.

Rotterdam The Hague Airport (RTHA), de derde luchthaven van Nederland, wil er alles aan doen om de hinder door het vliegveld in te perken. Dit om vanaf 2025 eventueel meer vluchten van en naar het vliegveld mogelijk te maken. Dat zegt de luchthaven in antwoord op een brief die de Rotterdamse wethouder Vincent Karremans dinsdag stuurde. Daarin liet Rotterdam weten weinig te voelen voor groei van het aantal vluchten onder de huidige voorwaarden. Het stadsbestuur gaf in het schrijven de bezwaren aan tegen uitbreiding die leven bij de gemeenteraad en bij burgers die veel overlast ervaren.

Het kabinet beslist met een zogeheten luchthavenbesluit, waarschijnlijk najaar 2024, over het aantal vluchten vanaf RTHA vanaf 2025.

De luchthaven erkent dat eventuele uitbreiding alleen mogelijk is wanneer aan strikte voorwaarden wordt voldaan. Stillere vliegtuigen, niet meer vliegen aan de randen van de dag en pas dan wanneer het bijdraagt aan afname van emissies van CO2, stikstof en fijnstof ten opzichte van 2019, zoals beschreven staat in de Luchtvaartnota.

Het is volgens het vliegveld "nog niet zeker" of de ruimte om uit te breiden ook daadwerkelijk benut kan en zal worden. Al afgesproken is "om het aantal nachtvluchten drastisch te verminderen, het aantal vertraagde vluchten te halveren, de randen van de dag te beschermen en de vluchten van lege vliegtuigen later plaats te laten vinden. Deze hinder beperkende maatregelen zorgen ervoor dat de geluidscontour kleiner wordt en dat de groep ernstig gehinderden afneemt met 40 procent", schrijft de luchthaven.

Uit gesprekken van de gemeente met en enquêtes onder omwonenden van de luchthaven kwam naar voren dat er weinig draagvlak onder de bevolking is voor groei van het aantal vluchten. Mensen ervaren in toenemende mate, vooral in de vroege ochtend en late avond, maar ook overdag, hinder door de vluchten. Ze klagen onder meer over herrie waar ze wakker van liggen, ervaren stankoverlast en vrezen voor negatieve gezondheidseffecten.

Rotterdam wil, net als de luchthaven, dat RTHA in de toekomst alleen vliegtuigen verwelkomt die minder geluid maken, energiezuiniger zijn en voor minder schadelijke uitstoot zorgen. Daarnaast wil de stad een latere begintijd voor vluchten in de ochtend gedurende het weekend. Verder moet de herrie van het warmdraaien van vliegtuigmotoren voor de openingstijd beperkt worden, en gaan zaken- en privévluchten in de nacht in de ban.

Bron: Luchtvaartnieuws, 30 november 2022