C.R.O.Voorzitter van CRO stapt op

De voorzitter van de CRO Rotterdam heeft per 20 januari zijn ontslag aangeboden bij de minister.

De CRO-Voorzitter, dhr Han Weber schrijft een brief aan de minister waarin hij zijn ontslag per direct motiveert.  Een deel uit zijn brief:

".... De discussies zowel binnen als buiten de CRO omtrent het participatietraject in aanloop naar een nieuw Luchthavenbesluit zijn vanzelfsprekend stevig want raken zowel aan de toekomst van de luchtvaartsector als zeker ook aan de belangen van de omwonenden van de luchthaven. In deze discussie wordt echter steeds vaker gepoogd de CRO in een kamp te trekken en niet langer te zien als het in de wetgeving bedoelde neutrale onafhankelijk platform waar de diverse opvattingen omtrent luchtvaart geuit kunnen worden en daarbinnen gezocht wordt naar vermindering van de overlast.
Recent is de CRO ook voor het eerst geconfronteerd met de vraag naar een klachtenprocedure...."

Download hier de hele brief van de CRO.

Voorzitter BTV-Rotterdam reageert

Voor de BTV is het ontslag onveracht. Onze voorzitter schrijft in een (open) reactie aan de CRO:

Geachte leden van CRO,

Tot onze grote schrik is de voorzitter van de CRO vandaag per direct opgestapt. Hij doet dat om twee redenen. De eerste is dat hij in een kamp wordt getrokken, dat hij niet wil. Dat kan niet het BTV "kamp" zijn, want de BTV behoort niet tot de CRO.

Tweede reden is het ontbreken van een deugdelijke onafhankelijke klachtenregeling, voor het geval er iets voorvalt dat mogelijk niet goed wordt opgelost. De oorzaak is duidelijk. De vertegenwoordiger van de kleine luchtvaart heeft de CRO gebruikt om een niet lid in het openbaar aan te vallen en een oordeel te vragen van de CRO. Dat kunnen we zien als een onrechtmatige daad. De persoonlijke aanval betrof met name de voorzitter van de BTV. Omdat in dit geval de BTV zich niet kon en mocht verdedigen, ook niet via de website van de CRO, is er een juridisch (AVG) probleem ontstaan. De correspondentie daarover vindt u hieronder. Wat ons betreft is deze informatie openbaar.

Wij betreuren het plotselinge aftreden van de heer Weber zeer. Ondergetekende kent de heer Weber al vele jaren als een uiterst integere en aimabele bestuurder, die gerespecteerd word door het BTV bestuur. De CRO verliest met dit vertrek een verbinder van de beste soort. In onze ogen is het wel van belang dat men oorzaak en gevolg goed in ogenschouw neemt.

Met de meeste hoogachting,

Alfred Blokhuizen
Voorzitter
Vereniging BTV-RotterdamAirport

Gepubliceerd: 20 januari 2023