Luchtvaartnieuws'Stille groei' Rotterdam The Hague Airport wordt harde dobber

De beoogde 50 procent groei van Rotterdam The Hague Airport met stillere vliegtuigen tussen 9.00 en 21.00 uur richting 2035 wordt een harde dobber.

De weerstand van omwonenden en politiek neemt verder toe, blijkt uit een rondgang van Luchtvaartnieuws.

Rotterdam The Hague Airport Samantha Bosdijk Photography

Foto: Rotterdam The Hague Airport | Samantha Bosdijk Photography

Ook de Commissie MER heeft Rotterdam The Hague Airport in de aanloop naar de noodzakelijke Milieu Effect Rapportage voor de aanvraag van een nieuw Luchthavenbesluit (LHB) geadviseerd om naast het (voorwaardelijke) groeiscenario tevens nulgroei – ongeacht de financieel-economische (on)haalbaarheid - te onderzoeken en zelfs 25 procent krimp tevens in verband met CO2-uitstoot en stikstof.

De Royal Schiphol Group, waartoe Rotterdam The Hague Airport behoort, zal het rendement van de regiodochter zonder groeiopties flink zien teruglopen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat moet volgend jaar het LHB afgeven, dat uiterlijk 1 januari 2025 in werking zou moeten treden. In ieder geval is totale sluiting van de geplaagde Rotterdamse luchthaven op dit moment géén optie meer. Krimp wel.

De zogeheten ‘ontwikkelruimte’ binnen de beschikbare geluidsruimte van maximaal 8.760 extra slots per jaar komende tien jaar bovenop de huidige 17.859 slots voor groothandelsverkeer (lees: vakantievluchten) is het resultaat van een breed participatietraject afgelopen jaren. Bewonersgroepen en sommige omliggende gemeenten, die een enorme bouwopgave hebben, vinden echter dat dit traject in feite ‘mislukt’ is, omdat groeimogelijkheden (mits overlast - herrie - voor de omgeving afneemt) altijd uitgangspunt zijn geweest en de aannames niet kloppen. Er is volgens hen daarom geen wettelijk draagvlak in de regio voor een vergunningaanvraag.

Rotterdam The Hague Airport zelf houdt zich op de vlakte. “Voorlopig wordt alles nog onderzocht, zowel impact op milieu als economisch. Onze verwachting is dat we als RTHA in het najaar een voorkeursscenario gaan indienen bij het ministerie. Of hier wel of geen groei in zit, hangt af van de resultaten van de onderzoeken”, aldus een woordvoerster van het vliegveld.

Het EPP (Eind Product Participatie) is volgens haar alweer opgevolgd door een Notitie Reikwijdte en Detailniveau NRD. “Tijdens elke stap in het proces worden de cijfers nauwkeuriger. Dat geldt ook voor de MER en definitieve LHB-aanvraag. Rotterdam The Hague Airport zal de aanbevelingen van het ministerie meenemen in het opstellen van de MER. Belangrijk is om te beseffen dat de kleinere vliegtuigen, General Aviation, slechts 1 a 2 procent van de geluidsruimte innemen.”

En dat is nou precies wat volgens voorzitter Alfred Blokhuizen van de vereniging BTV Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (1.600 huishoudens lid) het grote probleem is. “Sinds met name Transavia met Boeing 737’s veel vakantievluchten uitvoert vanaf Rotterdam The Hague Airport, stijgen de klachten, volgens Milieudienst Rijnmond DCMR vanaf 2016 exponentieel, even los van covid”, stelt hij. Overigens begon Transavia al in 2005 met vluchten vanaf Rotterdam.
Blokhuizen - zelf een fel tegenstander van de luchtvaartsector - benadrukt ‘absoluut niet tegen vliegen te zijn’. Maar hij vindt wel dat RTHA terug moet naar een kleinere zakenluchthaven, “waar het na discussies in het verleden ook voor bedoeld was. Dit vliegveld ligt ingeklemd tussen woonwijken en natuurgebieden. Daar is geen ruimte voor toeristenvluchten voor de massa. Met business aviation, noodlandingen en spoedeisende diensten hebben we geen enkele moeite.”
Zijn actiegroep is in de woonwijken opnieuw begonnen met een handtekeningenactie, omdat Blokhuizen vreest dat burgers misleid worden. “Onze petitie tegen groei is nu bijna 12.000 keer ondertekend. Een andere petitie, vóór uitbreiding van vluchten op Rotterdam The Hague Airport, haalt nog geen 2.000 voorstanders”, meent hij. Maar van dat laatste is nou net geen bevestiging te krijgen. Het ligt er ook aan wie je het vraagt.

Volgens eigen opgave ging het op RTHA precorona in 2019 totaal om ruim 54.000 vliegtuigbewegingen, waaronder bijna 18.000 van de ‘grote luchtvaart’ (meer dan 19 stoelen en cargo) en circa 36.000 van de ‘kleine luchtvaart’ (GA, vliegscholen, zakenjets, hulpverkeer, regerings- en militaire toestellen.

Bron: Luchtvaartnieuws.nl, 24 mei 2023