BarendrechtsDagbladProvincie wil controleren op nachtvluchten Rotterdam The Hague Airport

De provinciale overheid van Zuid-Holland heeft besloten dat er minder nachtvluchten moeten plaatsvinden op Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

Nachtvlucht Foto: Unsplash-by-Claudio-Schwarz

Nachtvlucht. Foto: Unsplash-by-Claudio-Schwarz

Een belangrijke overweging is de bezorgdheid over de gezondheid van omwonenden. In het afgelopen jaar werden er meer dan 1300 nachtvluchten uitgevoerd, het hoogste aantal in tien jaar. Meer dan de helft van deze vluchten was gerelateerd aan spoedeisende hulpdiensten, zoals trauma- en politiehelikopters.

Onderzoek

Uit onderzoek is gebleken dat omwonenden meer geluidshinder hebben ervaren door het vliegverkeer dan voorheen, wat heeft geleid tot slaapproblemen en overgevoeligheid voor licht en geluid. Het provinciebestuur streeft naar het verminderen van overlast voor omwonenden, waarbij het terugdringen van nachtvluchten een belangrijk aandachtspunt is. Het provinciebestuur benadrukt dat Zuid-Holland een gebied is waarin veel functies samenkomen en er dus evenwicht moet worden gevonden tussen verschillende maatschappelijke belangen. GroenLinks-PvdA pleit voor sluiting van het vliegveld, maar er zal eerst een onderzoek worden uitgevoerd naar de maatschappelijke en economische waarde van de luchthaven en eventuele alternatieve functies van de locatie. Het RTHA valt onder verantwoordelijkheid van het Rijk, niet van de provincie.

Bestuurlijke afspraken

De provinciale vertegenwoordigers van GroenLinks-PvdA vinden het onwenselijk dat er niet kan worden gehandhaafd op bestuurlijke afspraken die met het vliegveld Rotterdam The Hague Airport zijn gemaakt over het aantal nachtvluchten. Dat moet veranderen, zegt Faraz Safavi Nic. Eerder is bij de rechtelijke macht, tot aan de Hoge Raad gebleken dat een 'convenant' tussen de luchthaven en omwonenden niet te toetsen is aan enige wet. Om die reden kan een convenant (een 'heren accoord') niet worden gehandhaafd op naleving.

“Nachtvluchten zorgen voor extra veel geluidsoverlast voor omwonenden. We zullen er altijd voor waken dat deze overlast zo klein mogelijk blijft.”

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of Rotterdam The Hague Airport zich aan de geluidsnormen en regels houdt. Gebeurt dat niet, dan kan de Inspectie maatregelen nemen en dwangsommen of boetes opleggen.

Meer draagvlak

SP, Volt, D66, Partij voor de Dieren en ChristenUnie hebben zich bij het provinciale initiatief aangesloten. In het landelijke verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer heeft GroenLinks-PvdA zelfs opgenomen dat het vliegveld in Rotterdam dicht moet. In de gemeenteraad in Rotterdam pruttelt alleen GroenLinks.

“In het verleden zijn er afspraken gemaakt met het vliegveld over het aantal nachtvluchten. Vervolgens is het aantal vluchten jarenlang alleen maar toegenomen. Dit geeft ons weinig vertrouwen dat nieuwe afspraken wel nagekomen worden. We willen daarom bij de minister aandringen op mogelijkheden tot handhaving.” aldus Statenlid Lars Klappe.

Bron: Barendrechts Dagblad, 19 maart 2024