Stem nee tegen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport en word lidLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHAProcedure Luchtruimvoorziening

 

PERSBERICHT

Rotterdam, juni 2018

OPROEP AAN IEDEREEN IN DE REGIO RTHA

Doe mee met het Landelijk protest 'Stop Luchtvaartgroei'
op zaterdag 23 juni, v.a. 13:00 uur op het Kruisplein in Rotterdam

 

Zoals u ongetwijfeld is opgevallen staat de verdere groei van Schiphol en, in het verlengde daarvan, de uitbreiding van de regionale luchthavens, volop ter discussie.

Inmiddels hebben de bewonersorganisaties van zes luchthavens, waaronder de BTV (Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast) zich verenigd in het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL).

Deze bewonersorganisaties gaan op 23 juni gelijktijdig in zes steden de straat op voor een Landelijk Protest Tegen Luchtvaartgroei, nl. in Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Zwolle, Maastricht en in Eelde.

De BTV trekt samen op met lokale milieuorganisaties om de manifestatie in Rotterdam tot een succes te maken met de oproep aan de politiek:
"Zet de Luchtvaart op het Juiste Spoor! "

 

Wat kunt u op 23 juni verwachten?
Op het Kruisplein wordt een podium opgesteld waar vertegenwoordigers van politiek en milieuorganisaties vanaf 13:15 uur aan het woord komen.
Na een openingsspeech van Richard Abbenhuis (BTV en LBBL) wordt een rood sein gegeven aan Schiphol. Hierna volgen nog andere sprekers o.a.:
- Cem Laꞔin, Tweede kamerlid namens de SP
- Faiza Oulahsen, Greenpeace
- Earth Guardianz, jongerenorganisatie


Omstreeks 14:30 uur treedt Theater Zonder BlaBla op met humoristische sketches op het thema van de dag. Er is natuurlijk muziek en bij de kramen kan de petitie 'Zet de Luchtvaart op het Juiste Spoor' worden getekend. Er is een 'wensmuur' waar het publiek eigen berichten kan achterlaten en de Razende Reporter komt bij u langs.

Om 15:30 uur sluiten we af met een dankwoord.

Het wordt een vrolijke middag! Wij hopen u daar allen te zien.

Zie verder ook: http://stopluchtvaartgroei.nl/rotterdam/


Onderstaand manifest kunt u ondersteunen op: https://secured.greenpeace.nl/actie/luchtvaart


Deze manifestatie is mede mogelijk gemaakt dankzij inspanningen en samenwerking met:

 

GreenPeace-logo GreenPeace Nederland

Milieudefensie Rotterdam Milieudefensie Rotterdam

Rotterdams Klimaat Initiatief Rotterdams Klimaat Initiatief 

Den haag Fossielvrij Den haag Fossielvrij  

Rotterdam Milieucentrum Rotterdams Milieucentrum 

Het Actiefonds Het actiefonds

 

PERSBERICHT

Bewonersorganisaties rond de zes luchthavens verenigen zich

Oprichting Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart is een feit Den Haag, 15 mei 2018 - Bewonersorganisaties rond de zes Nederlandse luchthavens hebben het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) opgericht. Zij vinden dat de groei van de luchtvaart in Nederland moet stoppen. 

Lees meer...

PERSBERICHT

politieke standpunten RTHA gemeenteraadsverkiezing 21 maart 2018 gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland

 

Beste leden van de redactie,

21 maart is het zover! De verkiezingen van de gemeenteraden staan dan weer voor de deur.
Hoe denken de verschillende politieke partijen over het onderwerp vliegveld Rotterdam - The Hague Airport? De BTV heeft voor zijn 902 leden (lees gezinnen) een overzicht gemaakt van de politieke partijen en hun programma's voor de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Schiedam.

Wij vertrouwen erop u, als leden van de Redactie, hiermee voldoende informatie te hebben gegeven over de verschillende standpunten in de gemeentelijke politiek en over de inmiddels ondernomen actie vanuit de BTV richting onze leden in de brede regio.M

Met vriendelijke groeten,
namens de vereniging
de secretaris

 

Download hier het bericht.

Lees hier de HTML-versie

 

PERSBERICHT n.a.v. Missie, Visie en Strategie 2025 Rotterdam The Hague Airport.


ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT NEGEERT DRAAGVLAKONDERZOEK VERKENNER.

De Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) heeft kennis genomen van het Visie rapport dat Rotterdam The Hague Airport (RTHA) vorige week heeft gepubliceerd. De BTV heeft grote vraagtekens bij en kritiek op de visie van de luchthaven.

ONDERZOEK GENEGEERD

Belangrijk kritiekpunt is dat RTHA het brede draagvlakonderzoek dat vorig jaar door de verkenner dhr. Joost Schrijnen is uitgevoerd volkomen negeert. Uit het onderzoek kwam ondubbelzinnig naar voren dat dat er géén draagvlak is voor een verdere groei van het aantal vluchten, in welke vorm dan ook. Het vliegveld heeft immers een zeer ongunstige ligging en de objectief en meetbare overlast is nu voor de vele omwonenden al onacceptabel en niet subjectief zoals RTHA beweert.

RTHA meldt in haar document dat ‘groei weerstand kan oproepen’. Men suggereert dat er dus een weerstand zou kunnen ontstaan, terwijl deze er al lang is en ook gedocumenteerd door de verkenner. Op basis van dit rapport van de verkenner dhr. Joost Schrijnen hebben meerdere politieke partijen én gemeentes zich uitgesproken tégen uitbreiding van het aantal vluchten vanaf RTHA. Zo ook de vereniging BTV (860 gezinnen in de regio). Ook hier gaat het vliegveld aan voorbij. Bovendien vermeldt RTHA in het visie stuk niets over haar wens om de helikopters uit te plaatsen wat leidt tot meer overlast elders en nog meer overlast, voor uitgeplaatste helikopters komen immers meer vliegtuigen terug, voor direct omwonenden.

DRAAGVLAK

Verder suggereert RTHA dat er wel draagvlak zou zijn voor een verdere groei van zakelijke vluchten. Natuurlijk is er altijd wel een VNO-NCW onderzoek (onder een kleine niet representatieve groep respondenten/belanghebbenden) dat zegt dat zakelijke groei wenselijk is. Groei in het aantal vluchten; zal meer van overlast genereren. De regio heeft zich juist uitgesproken tegen elke groei van het aantal vluchten.

PSEUDO DUURZAAM

Wat duurzaamheid betreft, betekent iedere groei natuurlijk méér CO2 uitstoot, méér fijnstof uitstoot en méér geluidsoverlast. De huidige lawaaiige vliegtuigen gaan namelijk nog zeker zo’n 30 jaar mee.

Zeer ernstig is dat de CO2 emissie van vliegtuigen niet wordt meegeteld in de berekening van het aantal CO2 dat een land mag uitstoten. Dit omdat in de rekenmodellen men niet kan nagaan aan welk land men deze emissie moet toekennen. Het is dus niet aannemelijk dat de branche bij gebrek aan regelgeving zichzelf limiterende maatregelen gaat opleggen.

GELD WEGBRENGEN

Verder zet de BTV grote vraagtekens bij de rol die RTHA voor zichzelf weg gelegd ziet in haar bijdrage in de ontwikkeling van de regio. Praktijk is namelijk dat RTHA vooral goedkope vakantievluchten faciliteert voor Nederlanders die in andere landen hun geld gaan uitgeven en aan het einde van de vakantie weer met dezelfde luchtvaartmaatschappij terug komen. De regio heeft hiervan geen verdienste die in verhouding staan tot de overlast.

De luchtvaart zoals deze door RTHA wordt gefaciliteerd is een vakantie luchtvaart met te goedkope tickets dankzij belastingvoordelen. Leuk voor de reiziger, maar met ontwikkeling van de regio of minder overlast dan wel duurzaamheid of draagvlak in de regio heeft het niets te maken. Voor de volledigheid dient hier vermeldt dat op kerosine geen accijns en geen BTW wordt geheven.

Rotterdam, 16 januari 2018

Einde bericht.

Lees hier het bericht als PDF

De herziene visie van RTHA leest u hier.

PERSBERICHT

 

Beste leden van de redactie,
Bijgaande sturen wij, als bestuur van de vereniging BTV, u een schrijven gericht aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat betreffende een drietal verzoeken annex vragen:

1. Het verzoek om een controle op de Milieu Effect Rapportage( MER) Rotterdam The Hague Airport plaats te laten vinden door een onafhankelijke partij;
2. Het verzoek om transparantie in het proces als een groot goed in te zien en om de bewoners gelijkwaardig als stakeholders te betrekken in het proces;
3. Het verzoek om Bewonersdelegaties, zoals de BTV, de mogelijkheid te geven om input te geven en om inhoudelijke onderzoeksvragen te kunnen stellen;

Dit proces, deze drie verzoeken annex vragen, is ook onlangs gevraagd door de Bewonersorganisaties Uitbreiding Vliegveld Lelystad en ook rondom de uitbreiding Vliegveld Schiphol!

Binnenkort, maand februari 2018, komt ook RTHA met een onderzoeksrapportage, nadere berekeningen, die heeft plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van RTHA. Deze rapportages hebben wat ons betreft duidelijke gevolgen voor de procedure MER RTHA. Als Bewonersorganisatie, BTV Rotterdam, willen wij als mede stakeholders meer dan duidelijk ook bij deze besprekingen, behandeling betrokken worden en duidelijke input kunnen leveren!

Met vriendelijke groeten en alvast bedankt voor uw aandacht en medewerking voor plaatsing van het bericht in uw media omgeving.

namens het bestuur van de vereniging BTV
de secretaris

 

Lees hier de brief

 

Persbericht

De vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Vliegveld (BTV) heeft zijn reactie gepubliceerd op het concept advies van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Vliegveld (RTHA) (BRR) over regionaal draagvlak Luchthavenbesluit RTHA.

Lees meer...

Meer tegenstanders dan voorstanders uitbreiding RTHA

PERSBERICHT
63% meer personen tegenstander van uitbreiding RTHA, dan voorstander.

De Vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV) heeft de handtekeningen van 2.557 personen tegen uitbreiding van vliegveld Rotterdam the Hague Airport (RTHA) aangeboden aan de voorzitter van de zgn. Bestuurlijke Regiegroep RTHA, mevr. A. Bom, gedeputeerde bij de provincie Zuid Holland.

In de BRR zijn ook de betrokken wethouders van Rotterdam, Schiedam en Lansingerland vertegenwoordigd. De BTV was eind 2016 een petitie gestart, waarbij mensen konden aangeven dat zij willen dat de politiek de omwonenden van RTHA en het leefmilieu beschermen, en daarom de geluidsruimte van RTHA niet uitbreiden. Om zo geluidsoverlast, slaapverstoring, broeikasgassen en luchtverontreiniging te voorkomen. De BTV is verheugd dat meer dan 2.500 personen de BTV petitie hebben ondertekend.
Als reactie op de BTV petitie, startten de voorstanders van uitbreiding van RTHA eveneens een petitie. Zij wilden aantonen dat ‘uitbreiding RTHA niet mag en kan worden tegengehouden door enkele honderden bewoners’. De petitie pro uitbreiding is uiteindelijk ondertekend door 1.566 personen.
Als we de resultaten van beide petities naast elkaar leggen, en ons realiseren dat personen beide petities in exact dezelfde periode hebben kunnen ondertekenen, en dat voor- en tegenstanders van uitbreiding allebei hun best hebben gedaan om beide petities te laten ondertekenen, dan blijkt dus dat er 63% meer tegenstanders zijn van uitbreiding RTHA, dan voorstanders.

*****************
einde bericht

Download hier de het pers-bericht in PDF.
Foto’s van de aanbieding, waarop, naast eerder genoemde gedeputeerde, ook staan de BRR leden: de wethouders Pex Langenberg van Rotterdam en wethouder Simon Fortuyn van Lansingerland.
2017-04-14-BTV-petitie 2017-04-14-BTV-petitie1

Reactie GGD Rijnmond op voorgenomen uitbreiding Rotterdam the Hague Airport

Persbericht

De Vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV) voelt zich gesteund in zijn standpunten nu ook de GGD Rotterdam Rijnmond een kritisch advies heeft uitgebracht over de overlast door (groei van) vliegveld Rotterdam the Hague Airport (RTHA).

Lees meer...

VERENIGINGS NIEUWS

 • Geslaagde presentatie BTV op Sociale Straat

  Op 9 oktober was in Rotterdam Overschie een braderie gecombineerd met de Sociale Straat. De BTV had hier een duidelijke zichtbare plaats.

  Lees meer...  
 • Stand bemanning (M/V) gezocht

  Voor een presentatie op de Culturele Straat, op zaterdag 9 oktober in Rotterdam-Overschie

  Lees meer...  
 • Mutatie bestuur

  Wegens verhuizing en andere werkzaamheden hebben wij helaas afscheid moeten nemen van Ivana Citterbartova als bestuurder.

  Lees meer...  
 • Machtigings formulier ALV-2021 gesloten.

  Lees meer...