Luchthavenbesluit RTHA

MER Commissie voor de milieureffectraportage'Commissie MER' over het concept Luchtvaartnota

Ter introductie van het MER-rapport schrijft de commissie o.a." Het ontbreken van duidelijke doelen voor de ontwikkeling van de luchtvaart in de periode na 2020 is volgens de Commissie een van de redenen waarom de besluitvorming over de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de verschillende luchthavens stroef verloopt. De nota kiest wel ambities en bestuurlijke uitgangspunten, maar het uitwerken van doelen en maatregelen gebeurt pas in een volgende fase."

Lees meer: 2020-07-27-Commissie MER over het concept Luchtvaartnota

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2020  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport