Luchthavenbesluit RTHA

SchipholWatchBrief van bewonersgroeperingen aan Demissionair minister van Infrastructuur (I&W)

Demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur (I&W) antwoordde op verzoek van de vaste kamercommissie voor I&W op een brief die wij haar stuurden op 17 september van dit jaar. In haar antwoorden bagatelliseerde zij de kankerverwekkende uitstoot van Schiphol en stelde zij omwonenden medeverantwoordelijk voor de gemaakte beleidskeuzes. We klimmen opnieuw in de pen.

Lees meer...

BTV-RotterdamAirportZienswijze Ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

De Vereniging BTV heeft hun zienswijze gezonden naar het ministere van I&W. Het maakt bezwaar op de voorgenomen groei.

Lees meer...

Ministerie  van Infrastructuuren Waterstaat“Schiphol Vernieuwd Verbinden, Verbindingsplan Schiphol en Omgeving 2021-2025 door Pieter van Geel, December 2020

In december 2020 presenteerde de toenmalige minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen Wijbenga, aan de Tweede Kamer het rapport “Vernieuwend Verbinden” waarin voorstellen om het vastgelopen overleg in de Omgevingsraad van Schiphol werd besproken.

Lees meer...

Ministerie  van Infrastructuuren WaterstaatLuchtvaartnota 2020 - 2050 gepresenteerd


Minister Cora van Nieuwenhuizen Wijbenga (Infrastructuur en Waterstaat) heeft alle (negatieve) kritiek over haar achterhaalde concept luchtvaartnota naast zich neergelegd en vervolgens de definitieve Luchtvaartnota 2020-2050 ingediend. Slechts een enkele cosmetische wijziging is doorgevoerd in het concept. Hiermee spuugt ze op de 2,5 miljoen gedupeerde bewoners.

Lees meer...

Luchtvaart notaConcept Luchtvaartnota nader toegelicht

Op 7 juli 2020 presenteerde de Vereniging BTV hun zienswijze op het concept Luchtvaartnota van het ministerie Van Infrastructuur en Waterstaat. In samenwerking met de heren Walter Manshanden en Leo Bus werden de diverse 'speerpunten' van de minister kritisch geanalyseerd.

Lees meer...

NRC.nlAdviescommissie: Luchtvaartnota kabinet is te vaag om gevolgen voor milieu te kunnen bepalen

Tegenvaller voor het kabinet: de milieueffecten van zijn luchtvaartnota zijn volgens onafhankelijke adviseurs niet te beoordelen. „Er ligt huiswerk voor de minister.”

Lees meer...

MER Commissie voor de milieureffectraportage'Commissie MER' over het concept Luchtvaartnota

Ter introductie van het MER-rapport schrijft de commissie o.a." Het ontbreken van duidelijke doelen voor de ontwikkeling van de luchtvaart in de periode na 2020 is volgens de Commissie een van de redenen waarom de besluitvorming over de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de verschillende luchthavens stroef verloopt. De nota kiest wel ambities en bestuurlijke uitgangspunten, maar het uitwerken van doelen en maatregelen gebeurt pas in een volgende fase."

Lees meer...

BTV RotterdamAirport logoZienswijze BTV Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050

Middels onderstaande brief reageerde de Vereninging BTV-Rotterdam op de Ontwerp Luchtvaartnota (OLV).

Lees meer...

BTV spreekt in bij Provinciale Staten Zuid-HollandProvincie ZuidHolland

Ter voorbereiding van Statencommissie Bereikbaarheid en Energie, 20 juni 2020 verzamelde de geduputeerden onderbouwing van hun advies. De BTV maakte gebruik van de mogelijkheid tot inspraak.

Lees meer...

Ministerie van Infrastructuur en MilieuBTV-standpunt op Kabinetsreactie advies over stikstof en de luchtvaartsector

Stikstof en de luchtvaartsector. Het gegoochel van de minister.

Lees meer...

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2022  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.