Luchthavenbesluit RTHA

Ministerie  van Infrastructuuren Waterstaat“Schiphol Vernieuwd Verbinden, Verbindingsplan Schiphol en Omgeving 2021-2025 door Pieter van Geel, December 2020

In december 2020 presenteerde de toenmalige minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen Wijbenga, aan de Tweede Kamer het rapport “Vernieuwend Verbinden” waarin voorstellen om het vastgelopen overleg in de Omgevingsraad van Schiphol werd besproken.

Lees meer: 2021-01-15-Schiphol Vernieuwd Verbinden

Ministerie  van Infrastructuuren WaterstaatLuchtvaartnota 2020 - 2050 gepresenteerd


Minister Cora van Nieuwenhuizen Wijbenga (Infrastructuur en Waterstaat) heeft alle (negatieve) kritiek over haar achterhaalde concept luchtvaartnota naast zich neergelegd en vervolgens de definitieve Luchtvaartnota 2020-2050 ingediend. Slechts een enkele cosmetische wijziging is doorgevoerd in het concept. Hiermee spuugt ze op de 2,5 miljoen gedupeerde bewoners.

Lees meer: 2020-11-17-Luchtvaartnota 2020 - 2050 gepresenteerd 

Luchtvaart notaConcept Luchtvaartnota nader toegelicht

Op 7 juli 2020 presenteerde de Vereniging BTV hun zienswijze op het concept Luchtvaartnota van het ministerie Van Infrastructuur en Waterstaat. In samenwerking met de heren Walter Manshanden en Leo Bus werden de diverse 'speerpunten' van de minister kritisch geanalyseerd.

Lees meer: 2020-11-17-Concept Luchtvaartnota nader toegelicht

MER Commissie voor de milieureffectraportage'Commissie MER' over het concept Luchtvaartnota

Ter introductie van het MER-rapport schrijft de commissie o.a." Het ontbreken van duidelijke doelen voor de ontwikkeling van de luchtvaart in de periode na 2020 is volgens de Commissie een van de redenen waarom de besluitvorming over de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de verschillende luchthavens stroef verloopt. De nota kiest wel ambities en bestuurlijke uitgangspunten, maar het uitwerken van doelen en maatregelen gebeurt pas in een volgende fase."

Lees meer: 2020-07-27-Commissie MER over het concept Luchtvaartnota

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2021  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.