Luchthavenbesluit RTHA

NatuurEnMilieu NoordHolland logo

Krimp luchtvaart onvermijdelijk

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Greenpeace en Natuur & Milieu vinden dat het tijd is voor een fundamentele omslag: de luchtvaart moet passen binnen de grenzen van klimaat, natuur en gezondheid.

Lees meer: 2019-10-07-Krimp luchtvaart onvermijdelijk

publicatie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Door middel van dit e-mail bericht maakte het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat bekend dat een Notitie Reikwijdte en Detailniveau was gepubliceerd.

Lees het bericht hier.

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2021  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.