Beleef de introductie van onze nieuwe actie

Beste leden, Wat fijn dat wij zoveel nieuwe leden mogen verwelkomen!

luchthavenbesluitRTHA wil halvering van nachtrust en dubbel aantal vluchten

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) werkt aan een aanvraag voor een nieuw Luchtvaart Besluit. Dit besluit regelt onder andere het aantal vluchten dat dit vliegveld mag uitvoeren en wanneer.

Spreek in bij gemeentes en provincie

Beste leden,

Uw bestuur heeft zich keihard ingezet voor uw belangen. Het is nu tijd dat u uw stem laat horen. 

Uitnodiging voor Algemene Leden Vergadering(ALV)

op dinsdag 28 juni 2022

Schie OnLineBewonersavond in SCHIEDAM over plannen RTHA. 

Schiedammers, laat weten dat u tegen de groeiplannen bent.

Bewonersavond 'Toekomst Rotterdam The Hague Airport'.

Kom dinsdag 10 mei om 20.00 uur naar het Wijkcentrum De Buurvrouw (v/h de Castagnet),  Larikslaan 200, 3053 LG Rotterdam.

Uitnodiging politieke discussieavond

De toekomst van het vliegveld(terrein).

Nieuwe adviseurs toegetreden

Het bestuur en zittende adviseurs van de vereniging heeft meerdere nieuwe adviseurs mogen verwelkomen.

Uw geld is nodigSteun het onderzoeksteam RCP financiëel

Eerder maakte wij melding dat het plan Rotterdam Central Park (RCP) brede draagvlak heeft gekregen en dat er een werkgroep is samengesteld.

Expertise gezocht

De vereniging BTV heeft zeer succesvol het concept "Rotterdam Central Park" ontwikkeld. Het plan is door regionale politiek zeer warm ontvangen en biedt serieuze mogelijkheden voor realisatie.

Manifestatie "Sluit luchthaven Zestienhoven"

Zaterdag 18 december. U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze unieke manifestatie.

Geslaagde presentatie BTV op Sociale Straat

Op 9 oktober was in Rotterdam Overschie een braderie gecombineerd met de Sociale Straat. De BTV had hier een duidelijke zichtbare plaats.