RIVMMonitoringsrapportage NSL 2013 (RIVM)

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is sinds 2009 van kracht.

Het heeft tot doel de luchtkwaliteit te verbeteren ten behoeve van de volksgezondheid en tegelijkertijd ook ruimte te bieden voor bouwprojecten en infrastructuur. In het NSL werken de Rijksoverheid en decentrale overheden samen om te zorgen dat Nederland tijdig aan de grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide voldoet.

Dit rapport gaat niet specifiek over de luchtvaart, maar geeft wel inzicht in de materie van fijnstof en stikstofdioxice.

Als u de hele monitoringsrapportage van het RIVM wilt lezen klik dan hier.