Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

GroenLinksGroenLinks: Rotterdam Airport goochelt met cijfers

In de vergadering van de CRO* op 9 maart 2023 werd aan de deelnemers gemeld dat de geluidsruimte 2022 van het vliegveld met terugwerkende kracht is herberekend.

Tijdens de vergadering is aangegeven dat een herberekening is gemaakt op basis van een nieuwe “invoerset”, met als uitkomst dat het vliegveld binnen de geluidsruimte is gebleven. GroenLinks-raadslid Yorick Haan heeft vragen gesteld over het gegoochel met cijfers.
GroenLinks RTHA GOOCHELT MET CIJFERS (Foto: Persbericht Groenlinks)

GroenLinks: RTHA GOOCHELT MET CIJFERS (Foto: Persbericht Groenlinks)

Maatregelen

Tegen het einde van het gebruiksjaar (1 november 2021 - 31 oktober 2022) heeft de luchthaven zelf de inspectie benaderd en “maatregelen genomen” om te voorkomen dat de geluidsruimte overschreden zou worden. In eigen communicatie legt de directie van de luchthaven de schuld bij de traumahelikopter en aanhoudende oostenwind. De overloop van Schiphol in de zomermaanden wordt niet genoemd als mogelijke oorzaak.

De maatregelen lijken niet meer te zijn dan een herberekening van de geluidsruimte. GroenLinks is op z’n zachtst gezegd verbaasd over het feit dat de geluidsruimte met terugwerkende kracht is herberekend, daarom heeft Yorick Haan vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Hij wil onder andere weten wat het college vindt van de het gegoochel met cijfers door Rotterdam Airport. Ook wil hij weten of het college al eerder wist van de rekentruc en waarom de raad niet is geïnformeerd.

Download hier de vragen van GroenLinks

* CRO = Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam, een overlegorgaan van vliegveld, ministerie, inspectie, provincie, gemeenten en bewonersvertegenwoordigers.

Bron: GroenLinks - Schiedam, 28 april 2023