Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image
nlenfrde

GGD-RotterdamReactie GGD Rijnmond op voorgenomen uitbreiding Rotterdam the Hague Airport

 

De GGD Rotterdam Rijnmond heeft een kritisch advies uitgebracht over de overlast door (groei van) vliegveld Rotterdam the Hague Airport (RTHA).

Niet heel verassend, maar de GGD signaleert nog maar eens dat toename van geluidsbelasting negatieve effecten heeft op de gezondheid. Effecten die ten onrechte bijna niet waren meegenomen in de eerder uitgevoerde Maatschappelijke Kosten en Baten analyse. Effecten zoals vergrote kans op (coronaire) hartziekten door de aanwezigheid van RTHA.

Gezondheidseffecten, aldus de GGD, die gemeten in aantallen ernstig gehinderden, zich niet alleen zullen gaan afspelen in de drie meest betrokken gemeenten, Rotterdam, Schiedam en Lansingerland, maar voor ca 50% ook buiten deze drie gemeenten.

Nieuwbouw niet geteld

De tot nu toe berekende aantallen ernstig gehinderden zijn, aldus de GGD, bovendien nog een onderschatting van de werkelijkheid, omdat de verwachte toename van omwonenden als gevolg van nieuwbouw niet is meegenomen.

Concentratie ultrafijnstof
GGD citeert onderzoek waaruit blijkt dat de concentratie ultrafijnstof rondom luchthavens aanzienlijk verhoogd is. De GGD acht het aannemelijk dat ultrafijnstof negatieve gezondheidseffecten heeft.

Nachtvluchten

GGD ziet de oplossing vooral in minder vliegverkeer in de randen van de nacht en het strikt handhaven van de nachtvluchten. Stuk voor stuk suggesties die ook de BTV doet.

Geluidsisolatie
GGD pleit ook voor meer geluidsisolatie van huizen, zodanig dat in slaapkamers streefwaarde van 33 dB(a)Lden wordt bereikt. GGD onderkent daarbij dat buitenruimte niet te isoleren is.

Over dit rapport is tevens een persbericht verspreid

Lees hier het GGD-Rapport
GGD over uitbreidingsplannen RTHA