Schie OnLineGemeente Schiedam: stop groei luchthaven RTHA

De gemeenteraad roept het college op om met spoed een brief te sturen naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

De motie, met het verzoek om de brief te sturen, werd dinsdagavond onder luid applaus van het publiek aangenomen. Bijna de voltallige gemeenteraad stemde in met het voorstel.

Aanleiding van de motie zijn de toenemende klachten van Schiedammers die overlast ervaren van het vliegverkeer rondom de luchthaven. Verstoorde nachtrust, gezondheidsrisico’s, maar vooral ook de enorme geluidsoverlast zorgen voor behoorlijk wat irritatie onder de bewoners. Verschillende inwoners spraken de gemeenteraad dinsdagavond toe. Voor hen is de maat vol en moet er een duidelijk signaal komen richting de minister.

Dat signaal komt er nu. Door middel van een brief roept de gemeente de minister op om groei van luchthaven Rotterdam The Hague Airport te voorkomen. Eerder al, werd er een motie ingediend om dit signaal af te geven. Die motie leek niet op een meerderheid te kunnen rekenen in de raad, maar na het aanhouden en aanpassen stemt het leeuwendeel van de gemeenteraad nu dan toch voor.

Bewoners reageren opgelucht op het besluit van de gemeenteraad. Volgens bewoner Ben Boelee voelt de brief als een enorme aderlating. “Ik ben ontzettend blij, vooral omdat we in een transitie zitten in Nederland waarbij we vooral naar milieu gaan kijken. Dit is het juiste signaal, geen achterbakse politiek, allemaal voor dezelfde zaak, voor Schiedam.”

 Wachtrij bij RTHA

‘Een stevige stap’

Ondanks dat de meerderheid van de raad de motie steunt, blijft verantwoordelijk wethouder Frans Hamerslag terughoudend over het schrijven van een brief. Volgens Hamerslag zal de brief het participatietraject in de weg liggen. “In de optiek van het college is dit een hele stap. We zitten namelijk in het proces waarin we in gesprek zijn met alle belanghebbenden en daarnaast het participatietraject. Met deze motie gaan we daar dwars doorheen. Het is een stevige stap als u deze motie aanneemt.”

‘Leeft u in een andere realiteit?!’

Het standpunt van Hamerslag roept veel verontwaardiging op bij de aanwezigen in de raadszaal op de publieke tribune. “Leeft u in een andere realiteit?”, wordt er door één van de bewoners geroepen tijdens de duiding van Hamerslag. De voorzitter van de vergadering, burgemeester Cor Lamers, grijpt in en spreekt de publieke tribune toe. “Het is niet gebruikelijk in de raadszaal van Schiedam dat het publiek zich in de discussie mengt. U moet zich van reacties onthouden.”

Ben Boelee is de man die zich genoodzaakt voelde om de wethouder te onderbreken. Volgens hem nodig, omdat de wethouder zich te weinig inleeft in het gevoel van de bewoners. “Deze wethouder straalt in alles uit dat hij iets moet doen waar hij geen zin in heeft. Hij doet daar heel erg zijn best in. Ik moest hem toch even aansporen om groen te worden, want hij is ontzettend blauw. Hij is van de regeltjes. Hij moet groen worden en naar emotie luisteren. Want hij is toch ook een wethouder voor alle Schiedammers?”

Nu een brief

Ook bewoonster Gwenny Fuhler geeft aan geraakt te zijn door de woorden van de wethouder. “Waar ik me boos om maak bij de wethouder is dat hij zegt dat we het participatietraject moeten afwachten. Het participatietraject is gestrand, dus dat hoeven we niet af te wachten. Er gaat nu gewoon een voorstel naar de minister voor een vergunning voor RTHA, die kan dat tekenen en dan staan we voor een onvoldongen feit. Als we daarna pas reageren zijn we te laat.”

Zowel Fuhler als Boelee zijn blij met de aangenomen motie. Volgens Fuhler valt er echt iets te bereiken met deze brief. “Ik denk dat publieke opinie echt heel belangrijk is. Ik denk dat dat nu het statement is wat we maken. De publieke opinie is dat de Schipholgroep niet verder moet groeien in Rotterdam.”

Bron: Schie.nu, 19 oktober 2022

Lees ookGemeenteraad Schiedam schrijft geschiedenis