RijnmondWijkraden boos op wethouder Karremans

vanwege brief over vliegveld: 'Hij doet alsof er overleg is geweest'

De wijkraden Hillegersberg en Schiebroek sturen deze week een boze brief naar Vincent Karremans omdat ze niet blij zijn met de manier waarop de Rotterdamse VVD-wethouder een enquête over de toekomst van Rotterdam The Hague Airport aanvliegt. Ze willen dat Karremans de enquête intrekt.

De gemeente Rotterdam verstuurde de enquête vorige week aan alle Rotterdammers. Tegelijkertijd informeerde Karremans de gemeenteraad en de wijkraden over die actie. In de begeleidende brief aan de gemeenteraad schrijft de wethouder: “Bij het opstellen van de vragenlijst heb ik het advies van de wijkraden Hillegersberg en Schiebroek betrokken. Zo zijn er vragen opgenomen over wenselijkheid en waardering voor de luchthaven, hinder en aantallen vluchten overdag, in de dagranden en ’s nachts.”
Marijke van Seventer en Margreet Hovenkamp van de bewonersorganisaties in de genoemde wijken vinden die woorden verwarrend voor de lezers. De twee spraken in mei tijdens de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad over het vliegveld in. "We hebben onze signalen afgegeven hoe we denken over het vliegveld. Dat had te maken met het participatietraject over het luchthavenbesluit. Dat had niets te maken met een enquête. Maar wat in de enquête staat over hoe rekening met omwonenden wordt gehouden of over bijvoorbeeld gezondheid, daarover zijn wij vooraf niet gekend", zegt Hovenkamp.

Rotterdam The Hague Airport

Partijgenoot kritisch

Dirk Breedveld is namens de VVD lid van de wijkraad Schiebroek én kritisch op partijgenoot Karremans. Hij had graag vooraf met hem van gedachten gewisseld. "Nu lijkt het alsof er wel overleg is geweest. Maar helaas, we hebben hem nog niet gezien of gesproken. Ik ben ook bewonersvertegenwoordiger namens Rotterdam in de gesprekken rond het vliegveld. Hij schitterde recent zelfs door afwezigheid bij de eerste vergadering."

‘Stillere vliegtuigen’

Ook vindt Breedveld de vraagstelling in de enquête in sommige gevallen niet deugen. “Er wordt gesproken over stillere vliegtuigen. Uit onderzoeken is gebleken dat die er voorlopig niet zijn, want ze worden ook groter en vragen daarom meer stuwkracht.”
Ook staat in de enquête dat jaarlijks 300 tot 350 grote verkeersvliegtuigen na 23:00 uur landen, omdat zij vertraagd zijn door bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden. Breedveld: “Dat heeft nagenoeg niets te maken met slecht weer. Dat komt veelal omdat vliegtuigen uit andere landen om economische redenen te laat vertrekken.”
Wethouder Vincent Karremans wil alleen schriftelijk reageren: “De reden dat de gemeente deze vragenlijst heeft uitgedaan is om een zo goed mogelijk beeld te krijgen bij hoe de Rotterdammers het vliegveld ervaren. Het is evident dat niet alle Rotterdammers op dezelfde manier naar het vliegveld kijken. In de vragenlijst is zo goed als mogelijk rekening gehouden met de opmerkingen die al eerder door de wijkraden zijn aangegeven. Het is de bedoeling om de ideeën over het vliegveld zo breed mogelijk op te halen.”

‘Vervelend dat dit tot misverstanden leidt’

De belangrijkste adviseur van wethouder Karremans over vliegveldzaken schrijft in een mail aan onder andere Dirk Breedveld dat hij het misverstand ‘vervelend’ vindt: “Wat betreft de enquête klopt het dat de wijkraden niet betrokken zijn geweest bij de opstelling van de vragenlijsten. Ik heb de brief van de wethouder er op nagelezen en zie dat de berichtgeving geïnterpreteerd kan worden als dat dat wel het geval zou zijn. Het was beter geweest specifiek het advies aan de gemeenteraad van 30 mei 2022 genoemd was, zoals ook boven in de brief staat. We hebben naar dit advies gekeken om bijvoorbeeld een beeld te krijgen welke onderwerpen van belang zijn om te bevragen. Ik vind het vervelend dat dit tot misverstanden leidt en snap dat hierdoor vragen ontstaan. Ik heb dit gecorrigeerd richting de voorzitters van beide wijkraden.”

Slechte start

De start van wethouder Karremans in het dossier vliegveld is op zijn zachtst gezegd ongelukkig. Een maand geleden wilde een deel van de gemeenteraad hem een motie van afkeuring geven, omdat hij zonder overleg met de raad weer om tafel ging bij de gesprekken over de toekomst van het vliegveld. De coalitie voorkwam dat de motie werd aangenomen.

Bron: Rijnmond.nl, 20 oktober 2022

Gerelateerde berichten:

Hieronder twee relevante berichten. Gemeente Schiedam gaat een brief schrijven aan de minister, maar ook naar Gemeente Rotterdam (wethouder Karremans) waarin wordt gemeld dat voor Schiedam de tolerantiegrenzen heeft bereikt met betrekking tot de overlast van de luchthaven.

Circa 66% van het vliegverkeer komt over Schiedam. 

Gemeente Schiedam: stop groei luchthaven RTHA (19 oktober)

Gemeenteraad Schiedam schrijft geschiedenis (18 oktober)