ADVoorstel: meer vluchten op Rotterdam Airport mogelijk dankzij 'stillere' toestellen

Het aantal vluchten van en naar Rotterdam The Hague Airport kan de komende jaren toenemen, zolang de geluidshinder en de uitstoot niet stijgen.

De ruimte die ontstaat doordat vliegtuigen stiller worden, kan worden gebruikt om meer vluchten toe te laten.

Dat is de uitkomst van een twee jaar durend overleg tussen Rotterdam The Hague Airport en een reeks andere partijen, waaronder gemeentes en luchtvaartmaatschappijen. Of het ook echt zover komt, is nog niet duidelijk: de luchthaven moet nog met een concreet voorstel komen, waarna het kabinet uiterlijk in 2024 beslist over de toekomst van de luchthaven. Bewonersvereniging BTV is het radicaal oneens met de uitkomsten.

Belangrijk uitgangspunt van het zogeheten ‘participatietraject’ is dat de overlast voor omwonenden afneemt. Dat willen de betrokkenen onder meer bereiken door oudere toestellen - die meer geluid maken - niet meer vanaf zeven uur ’s ochtends te laten vertrekken, maar pas wat later in de ochtend.

Rotterdam The Hague Airport

Extra vluchten

Maar het aantal vluchten van en naar de luchthaven mag volgens de uitkomst van het overleg wél toenemen, als het maar binnen de huidige grenzen van geluid en uitstoot blijft. Dat betekent dat de toename van ‘stillere’ toestellen meer ruimte biedt voor extra vluchten. Die extra vluchten mogen tussen 09.00 en 21.00 uur landen en vertrekken. ,,Dit komt op jaarbasis neer op maximaal 8760 extra bewegingen in 2035 staat in het eindrapport. Dat betekent gemiddeld één start en één landing extra per uur.’’

De ruimte die ontstaat door het stiller worden van toestellen, wordt de ‘ontwikkelruimte’ genoemd. Volgens het rapport is die ruimte ‘nodig voor luchtvaartmaatschappijen, zodat zij kunnen blijven investeren in duurzaamheid en stillere toestellen, en tegelijkertijd het netwerk van bestemmingen voor de regio kunnen uitbouwen’. ,,Ook geeft dit zekerheid ten aanzien van de toekomst van de operatie van luchtvaartmaatschappijen op Rotterdam The Hague Airport.’’

Deze uitkomsten bevestigen

De luchthaven ligt vlakbij een aantal woonwijken, waaronder Schiebroek. Een deel van de bewoners ervaart veel overlast en wil juist dat minder gevlogen gaat worden. Zij hebben zich verenigd in Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV), dat inmiddels 1600 leden heeft.

,,Deze uitkomsten bevestigen alles waar we bang voor waren’’, zegt Alfred Blokhuizen namens de BTV. ,,Dit hele participatietraject is zinloos geweest. Aan de wensen van de omgeving heeft men geen enkele boodschap. Het rapport zit vol trucs. Het aantal vliegbewegingen kan zelfs oplopen tot het dubbele van het huidige. Als je meer vliegtuigen over de huizen laat vliegen omdat ze stiller zijn, is dat geen vermindering maar juist een sterke toename van overlast en vervuiling.’’

Alleen over groei

Er is veel te doen geweest over het participatietraject. Daar deden eerst ook de gemeente Rotterdam en een Rotterdamse bewonersvertegenwoordiger aan mee, maar die stapten eruit, omdat te weinig werd gedaan met de inbreng van bewoners. ,,De andere partijen zijn nauwelijks bereid om iets te doen met de wensen van de omwonenden’’, zei bewonersvertegenwoordiger Hans Schendstok. De gemeente keerde later als toehoorder wel terug aan tafel.

In de gemeenteraad is al langer kritiek op het proces en de luchthavenleiding. Zes partijen (samen 15 van de 45 zetels) willen zelfs dat de luchthaven gesloten wordt, om plaats te maken voor een nieuwe woonwijk. De coalitie heeft alleen afgesproken dat de luchthaven openblijft, en dat de geluidsruimte niet wordt uitgebreid.

Bron: AD, 15 november 2022

Klere herrie

Met dit soort posters en social media-uitingen laten bewoners zien dat zij geen vertrouwen hebben in de zgn stillere vliegtuigen.