ADGemeente Rotterdam verzet zich tegen extra vluchten op Rotterdam:

‘Dan is dat ticket maar wat duurder’

Inleiding redactie BTV-Rotterdam

Deze plannen tonen heel goed voor de burger. Belangrijker is wat de Gemeente, bij monde van de wethouder aan RTHA als reactie stuurt. Deze brief is vrijwel gelijktijdig met dit artikel verschenen en is hier te lezen. In de brief wordt expliciet benoemd dat er wél groeimogelijkheden zijn te realiseren. Enkele dagen eerder was de mening van de wethouder dat hij zich niet liet afschepen met 'stille vliegtuigen'. Hierover zei hij "I don't buy it!". In de brief staat letterlijk: " “Nieuwe, stillere vliegtuigen kunnen mogelijk wel meer passagiers vervoeren, waarmee een groei in het aantal passagiers mogelijk is.”

Fragment brief Gemeente Rotterdam aan RTHA
De BTV vindt het zorgelijk dat twee verschillende interpretaties mogelijk zijn uit twee documenten van 1 persoon. De BTV rekent echter op de soliditeit en solidariteit die de wethouder eerder toonde en gaat er van uit dat hij zich zal sterk maken voor de uitingen die hieronder uit het AD zijn geciteerd.


Artikel van AD

De gemeente Rotterdam gaat niet mee met de plannen van Rotterdam The Hague Airport om meer vluchten toe te staan. Wethouder Vincent Karremans wil juist maatregelen waardoor het aantal vluchten waarschijnlijk zal verminderen. ,,Het moet echt anders.’’

Stevige ingrepen

Karremans wil stevige ingrepen om de overlast in wijken rond het vliegveld terug te dringen. Zo wil hij dat in het weekend pas vanaf later in de ochtend wordt gevlogen, dat zaken- en privévluchten in de nacht niet meer worden toegestaan en dat het aantal positievluchten in de vroege ochtend verder wordt beperkt.

Ik realiseer mij dat dit waarschijnlijk een daling van het totaal aantal vliegbewegingen tot gevolg zal hebben’, schrijft Karremans in een brief aan de luchthavendirectie. ‘Ik ben niet blind voor de bedrijfseconomische gevolgen. Maar ik acht dit noodzakelijk om de hinder voor omwonenden draaglijker te maken.’

Daarmee staat hij lijnrecht tegenover de leiding van de luchthaven, die juist meer vluchten wil toestaan. Omdat vliegtuigen stiller worden, zou ruimte ontstaan om meer vluchten toe te staan, zonder dat de hinder toeneemt.

Menselijke wereld

,,Maar je wordt als omwonende net zo wakker van een vliegtuig dat een paar decibel stiller is”, zegt Karremans. ,,Dat leidt niet tot minder hinder. Sterker nog: als je die ruimte deels opvult met meer vluchten, dan heb je juist méér ervaren hinder.”

Minister Harbers besluit in 2024 hoeveel ruimte het vliegveld de komende jaren krijgt. De stem van de gemeente is niet doorslaggevend, maar wel van belang.

Toekomstig luchthaven in gevaar? Dan is het maar zo.

Twee avonden lang sprak Karremans onlangs met omwonenden van Rotterdam The Hague Airport. Die hebben hun uitwerking niet gemist, zegt Karremans. ,,Dat waren heel intense avonden. Een vader van twee dochters vertelde me dat hij elke nacht wakker wordt. Die las in de krant dat de luchthaven nog meer wil vliegen en dat vloog hem naar de keel. Dan denk ik: holy shit. Dat heeft me echt veel gedaan. Niet dat ik daarna niet meer nadenk, maar het heeft een belangrijk stempel gedrukt op wat ik vind. Er zijn ook mensen die het vinden meevallen, maar de overlast is toch wel erg groot. En dat vond ik heel aangrijpend. Dat heeft me gesterkt in de mening dat het anders moet. Dat verdere groei echt niet goed is.”

Wethouder Vincent Karremans (foto: Website Rotterdam.nl)

Wethouder Vincent Karremans (foto Website Rotterdam.nl - fotografie Eric Fecken)

De luchthavenleiding zegt: vliegtuigen worden stiller, dus we kunnen meer vliegen zonder meer overlast.

,,Niks ten nadele van de directeur, maar zij gaat uit van modellen. Dat zie ik ook in al die stukken: het is een systeemwereld. Daartegenover staat de menselijke wereld en daar zitten mensen die niet kunnen slapen.”

Had u van de luchthavendirectie verwacht dat ze dat ook zou inzien?

,,Ik snap het vanuit haar belang ergens wel, maar ik vind dat er veel meer aandacht moet zijn voor de werkelijke hinder. Daar moeten ze meer oog voor hebben. Ik snap dat ze mensen willen vervoeren en ze hebben die luchtvaartmaatschappijen in hun nek zitten, maar ik zie ook de andere kant.”

Probleem stillere vliegtuigen

Zes partijen in de raad willen dat het vliegveld plaatsmaakt voor woningen en een park. U wilt dat niet onderzoeken.

,,Nee, dat gaan we niet doen. We hebben in het coalitieakkoord afgesproken dat Rotterdam Airport openblijft. De luchthaven is goed voor het vestigingsklimaat, maar ook fijn voor mensen die willen vliegen. We hebben een enquête uitgevoerd: het merendeel van de Rotterdammers vindt het belangrijk dat we onze eigen luchthaven hebben. Zelfs in Schiebroek zegt bijna 40 procent dat. Dat merk ik in de gesprekken ook: de meeste mensen zijn heel redelijk, die zeggen: ‘Het hoeft van mij niet dicht, maar als het kan wel wat minder en géén groei.”

Volgens de directeur komt het verdienmodel van de luchthaven in gevaar als er niet meer gevlogen mag worden.

,,Dat is voor mij geen reden om dan maar meer hinder toe te laten. Ik ben niet blind voor de bedrijfseconomische gevolgen, maar ik vind niet dat mensen ‘s nachts vaker wakker moeten liggen zodat er geld verdiend kan worden. Dan vragen ze maar meer geld, dan is dat ticket naar Barcelona maar iets meer dan 50 euro. De toekomst van de luchthaven in gevaar? Dan is het maar zo. Ik denk niet dat het zo is, maar we zullen het zien. Ja, misschien zullen sommige maatschappijen Rotterdam mijden. Dat is dan aan de directeur om op te lossen, daar ben ik niet voor. Op een gegeven moment moet je een grens trekken.”

Is dit ook uw manier om te laten zien dat participatie in Rotterdam nog wél kan werken?

,,Ik heb die bewonersavonden niet voor niks georganiseerd! Ik ben de eerste wethouder die die mensen zagen hè, in dat hele dossier. De eerste! Ik ga daar niet staan met mijn volle agenda om alleen een vinkje te kunnen zetten. Het heeft me beïnvloed. Ik heb er wat mee gedaan, volgens mij. Of de luchthavendirectie het overneemt in haar aanvraag, is aan haar. En de minister besluit, maar ik schrijf het niet voor niks.”

Bron: AD, 29 november 2023