SchipholWatchMinister Harbers, begraaf de strijdbijl nu het nog kan

Schrijft SchipholWatch. In dit artikel worden tal van door de SW-redactie benoemde misstanden opgesomd.

Daarnaast roept de redactie de minister op tot matiging.

"Het ministerie van Infrastructuur (I&W) voert onder commando van VVD-er Mark Harbers een vuile grondoorlog met burgers die wonen in de verre omtrek van vliegvelden. De mensen worden voor de gek gehouden, geschoffeerd, bedrogen en voorgelogen. 2023 wordt het jaar van het tegenoffensief.

foto: Rohit Verma via Pixabay

foto: Rohit Verma via Pixabay

Ruim 180.000 grotendeels schrijnende meldingen van geluidsoverlast. I&W besteedt er nog geen twee regels aan in brieven aan de Tweede Kamer.
Meer dan tweeduizend bezwaren tegen de extra herrie door groot onderhoud op Schiphol. I&W had het allemaal al voorzien en schuift de bezwaren ongegeneerd ter zijde, neemt niet eens de moeite ze tijdig te beantwoorden. Honderden tonnen illegaal uitgestoten kankerverwekkende stoffen in een straal van tien kilometer rond Schiphol. Ieder jaar weer. I&W laat het willens en wetens voortbestaan en houdt het vliegveld niet aan zelfs maar de geringe verplichting van rapportage.

Zwembaden vol met gif

Duizenden Olympische zwembaden vol met gevaarlijke PFOS-grond. I&W vindt het heel normaal dat het gif in de wijde omtrek wordt gedumpt in nietsvermoedende gemeenten, vaak op steenworpafstand van kinderrijke woonkernen.
Talloze bezwaren tegen een luchtruimherziening die voor nog veel meer overlast en vervuiling gaat zorgen. I&W verplaatst slechts een komma in het ontwerpbesluit en gaat ongehinderd door met de snode plannen.
Een luchtvaartnota die het beleid tot 2050 vastlegt. Minister Harbers promoveert de nota zonder debat in de Tweede Kamer tot staand beleid, ondanks breed gedragen zorgen in het parlement en onder de bevolking.

Afkalvend draagvlak

Afkalvend draagvlak voor de luchtvaartsector. Ondanks peperdure rapporten die de feiten blootleggen, doet I&W niets met de kennis en vaart voort.
Fraude met niet-bestaande stikstofrechten die de luchtvaartsector stiekem inkoopt, terwijl de boerenstand op de achterste poten staat. I&W ziet er geen been in.
Praatclubs als Omgevingsraad, participatietrajecten en voorlichtingsavondjes waarbij burgers het bos in worden gestuurd en jarenlang zijn beziggehouden met nul komma nul resultaat. I&W faciliteert het graag en veelvuldig.
Vliegvelden die niet beschikken over de wettelijk verplichte vergunningen en worden aangelegd zonder de regels te respecteren. I&W maakt het mogelijk.
Een tijdelijke krimp van het vliegverkeer wordt met gejuich ontvangen, maar nog geen halfjaar later blijkt het ‘ministerie tegen de mensen’ een dooie mus te hebben geserveerd.

Geen voeling met de maatschappij

Het zijn zomaar wat voorbeelden van het mismanagement en het gebrek aan maatschappelijke voeling op het ministerie van I&Ŵ. Dat heeft desastreuze gevolgen voor het vertrouwen van de bevolking in de overheid als geheel. Het ministerie heeft er usance van gemaakt burgers te besodemieteren en te kleineren. Luchtvaart über alles.
Maar aan veel leugens en bedrog komt volgend jaar een einde. Na jarenlange voorbereidingen zijn de burgers klaar voor een bloederig tegenoffensief.
2023 wordt het jaar van de rechtszaken, waar burgers opeisen wat hen toekomt. Een schone leefomgeving, zonder overmatige herrie en zonder overbodige risico’s op enge ziektes. Herstel van natuur en biodiversiteit en echte actie tegen gevaarlijke klimaatverandering.

Want het komende jaar slepen we Harbers aan zijn haren naar de rechter. Hij zal zijn juridische dream team ter waarde van 60 miljoen euro belastinggeld hard nodig hebben om de stikstofzaken, de mensenrechtenprocedures en de klimaat-trials van het vege lijf te houden.

Gunstig gesternte

De voortekenen voor de burgers zijn eindelijk gunstig. Bestaande jurisprudentie biedt goede hoop op uitkomsten die goed zijn voor mensen, natuur, milieu en klimaat. Aan middelen om de oorlog met Harbers aan te gaan ontbreekt het niet langer dankzij het afkalvende draagvlak voor nog meer vliegverkeer.

I&W had de loopgravenoorlog kunnen voorkomen als het tot een evenwichtiger afweging van belangen was gekomen. Maar jaren van onheuse bevoordeling van de luchtvaartindustrie heeft geleid tot de strijdbare houding die honderdduizenden omwonenden van vliegvelden nu hebben aangenomen.

Het wordt een grimmige strijd, tegen de faciliteiten van een vieze industrie zonder noemenswaardige toegevoegde waarde aan onze economie. Een industrie die de levens van tienduizenden mensen al jarenlang kapotmaakt en zelf van geen ophouden weet, gesteund door een ministerie dat ziende blind is. Een industrie die verslaafd is aan het geldinfuus van de belastingbetaler.

We zijn er klaar mee

Het is genoeg geweest, we zijn er klaar mee. We pakken de juridische wapens op en zullen Harbers en zijn empathieloze ministerie volgend jaar laten zien wat we waard zijn.

De minister kan daar slechts aan ontkomen door met onmiddellijke ingang de vliegindustrie binnen de grenzen van de wet- en regelgeving te brengen. Gewoon door bestaande wetten te handhaven. Begraaf de strijdbijl en werk met ons in plaats van tegen ons, Harbers.

Aan u beste lezer, vragen we vriendelijk om zo gul mogelijk te doneren aan de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuigoverlast (RBV), aan Mobilisation for the Environment, aan Milieudefensie en en aan de handvol nieuwe juridische initiatieven die de komende weken en maanden het levenslicht zullen zien.

Deze organisaties staan aan het front van de juridische oorlog die ons moet bevrijden van de onrechtmatige inbreuk op onze levens, van de dagelijkse verkrachting van onze leefomgeving en van de voortgaande aanslag op onze gezondheid en die van onze kinderen.

Wij van SchipholWatch houden u in 2023 op de hoogte van het verloop van al die veldslagen, zoals u van ons mag verwachten. In het vaste geloof dat het recht uiteindelijk zal zegevieren. Fijne kerstdagen."

Bron: SchipholWatch, 23 december 2022