Rijnmondnieuws"Tegenstanders" Vliegveld Rotterdam eisen rectificatie.

De vereniging BTV-Rotterdam meent grove fouten te constateren in de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau, kortweg NRD. De vereniging heeft de directie van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en de minister van I&W hierover schriftelijk geïnformeerd.

Zo stelt RTHA dat instandhouding van de huidige mobiliteitsfunctie van de luchthaven voor de regio is voorgeschreven in de Luchtvaarnota. Dat is onjuist, stelt de BTV-Rotterdam.

Eind januari startte RTHA de aanvraag van een nieuwe vergunning. De NRD bepaalt de scope en milieuaspecten van het onderzoek van een aantal scenario’s. Voorzitter Alfred Blokhuizen (BTV): “De strekking van de NRD is dat een toename van het aantal vakantievluchten met 40% het enige realistische en juridisch haalbare scenario is. Burgers worden verkeerd voorgelicht. Zij worden ontmoedigd om een zienswijze in te dienen. Degenen die wel een zienswijze indienen, weten niet hoe het werkelijk zit. Dit is onrechtmatig, omdat de burger bewust belangrijke informatie wordt onthouden.”

Luchtvaartnota

De vergunningsaanvraag moet voldoen aan de Luchtvaartnota. Daarin is het beleid van de overheid voor de luchtvaartsector tot 2050 vastgelegd. Het Rijk stelt als doel de negatieve gezondheidseffecten door de luchtvaart te verminderen. Hierbij gaat het om geluidsbelasting en de uitstoot van schadelijke stoffen voor mens en klimaat.

RTHA zet echter in op significante groei. De scenario’s met beperkte groei (20% meer vakantievluchten ) en geen groei zijn volgens RTHA op langere termijn misschien financieel onhaalbaar. Als dat zo is, dan vallen deze alternatieven af, aldus RTHA. Een krimpscenario is in de NRD bij voorbaat uitgesloten.

Alfred Blokhuizen

Genegeerd

De BTV constateert dat RTHA ook een ander belangrijk doel uit de Luchtvaartnota negeert. De Luchtvaartnota gaat uit van een ‘integrale mobiliteitsbenadering’ waarbij internationaal treinverkeer prioriteit heeft als alternatief voor vliegverkeer naar bestemmingen in Europa binnen een straal van 800 kilometer. Dit betekent dat circa 50% van de vluchten van RTHA kunnen worden geschrapt.

Nooit rendabel

RTHA bestaat nu al meer dan 65 jaar en is nog nooit rendabel geweest. volgens de BTV. Steeds wordt een gezonde financiële exploitatie door de vliegvelddirectie als argument aangevoerd om verder te kunnen groeien. De directie wil nu zelfs intercontinentale vluchten toelaten. Daarvoor zijn vliegtuigen nodig die groter en zwaarder zijn dan de huidige Transavia-vloot. Blokhuizen: “Dit betekent nog veel meer herrie en uitstoot van schadelijke stoffen, terwijl de Luchtvaartnota dit uitdrukkelijk verbiedt! En vergeet ook niet dat de luchtvaartsector een bijdrage moet leveren aan het halen van de klimaatdoelen.”

Volgens de BTV dwingt deze situatie de minister om ook de economische en maatschappelijke voordelen van sluiting van het vliegveld te laten onderzoeken. Uit eerder onderzoek blijkt dat RTHA de grond voor 0,12 eurocent per vierkante meter per jaar van de gemeente Rotterdam huurt. Dat is een fractie van de marktwaarde.

RTHA wil niet op brief ingaan van de BTV en wijst het verzoek tot rectificatie van de NRD af.

Bron: Rijnmondnieuws-Editie Schiedam, 20 februari 2023.