West Online tv radioGemeenten unaniem: geen verdere groei Rotterdam The Hague Airport

Alle gemeenten in de regio die in de buurt van Rotterdam The Hague Airport liggen zijn tegen een groei van het aantal vluchten.

Het vliegveld heeft een aantal mogelijkheden geschetst waarbij het aantal vluchten vanaf de regionale luchthaven kan groeien. Gemeenten vrezen een toenemende overlast voor hun inwoners en zien een groei daarom niet zitten.

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) heeft per 1 januari 2025 een nieuwe vergunning nodig. Het ministerie van Infrastructuur & Waterschappen zal hierover een Luchthavenbesluit moeten nemen. In dit besluit staan de voorwaarden waaronder RTHA door mag gaan. Hierin staat onder meer het aantal vluchten dat is toegestaan vanaf het Zuid-Hollandse vliegveld.
Het vliegveld moet in eerste instantie een aanvraag indienen bij het ministerie, met daarin genoemd haar eigen plannen. Deze aanvraag moet dit jaar worden gedaan, zodat het ministerie volgend jaar een besluit kan nemen. Om deze aanvraag te kunnen doen heeft het vliegveld een Mileueffectrapportage (MER) aangevraagd. Dit is een studie naar de gevolgen voor de omgeving en het milieu bij verschillende scenario's.

Kritisch op voorstellen luchthaven

Deze plannen zijn openbaar, en belanghebbenden konden tot afgelopen woensdag hun mening (zienswijze) op de plannen geven. Diverse gemeenten in de regio hebben hier gebruik van gemaakt en ze zijn allemaal kritisch op de voorstellen van de luchthaven. Vooral dat er alleen wordt gekeken naar mogelijke groei van het vliegveld steekt de gemeenten. 'Vanuit overwegingen van ondervonden hinder en bescherming van het klimaat zou groei niet als een vaststaand wensbeeld moeten gelden', schrijven de gemeenten Zuidplas, Gouda, Waddinxveen en Krimpenerwaard in een gezamenlijke zienswijze.
De luchthaven schrijft in haar plannen dat het aantal vluchten kan groeien omdat vliegtuigen in de toekomst stiller worden, waardoor de overlast ondanks de groei minder wordt. 'De gemeente Midden-Delfland staat zeer kritisch tegenover meer vluchten op Rotterdam The Hague Airport dankzij stillere toestellen', zegt wethouder Melanie Oderwald-Ruijsbroek. 'Dat is de winst van duurzamere toestellen vooraf in eigen zak steken.'

 TransaviaToestelBijGate web

(Foto: BTV-Rotterdam)

Geen rust in de regio

De wethouder is bang dat er door de groei van de luchthaven helemaal geen rust meer in de regio mogelijk is. 'Er wordt veel te weinig rekening gehouden met het belang van het Bijzonder Provinciaal Landschap van Midden-Delfland voor de inwoners van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Waar kunnen zij nog terecht voor rust en ruimte als er steeds meer vliegtuigen over het gebied komen?’
Ook in Den Haag vindt een groot gedeelte van de politiek dat de winst die geboekt wordt door de inzet van stillere vliegtuigen niet gebruikt moet worden om meer vluchten mogelijk te maken. Toch wil wethouder Saskia Bruines zich hier nog niet direct over uitspreken. 'We vragen met onze zienswijze om bepaalde dingen te gaan onderzoeken en nemen daar nog geen standpunt over in. Volgens het college moeten we daarom nog niet vooruitlopen op de uitkomsten van het onderzoek.'

Overlast en hinder beperken ongeacht van groei

Over hoe de toekomst van de luchthaven er dan wel uit moet komen te zien verschillen de partijen en gemeenten nog wel flink van mening. De gemeenteraad van Zuidplas was unaniem dat er naar krimpscenario gekeken moet worden, maar dat wil niet zeggen dat alle partijen ook echt voor een afname van het aantal vluchten zijn. Dat besluit wordt pas genomen als de effecten van een mogelijke groei of krimp van de luchthaven zijn berekend. De VVD in Zuidplas gaf al aan dat het belangrijkste doel moest zijn om de overlast en hinder te beperken, ongeacht of het vliegveld zou groeien of krimpen.
Ook in Den Haag lopen de meningen over de toekomst van de luchthaven flink uiteen. Zo pleit GroenLinks voor een volledige sluiting van de luchthaven. Het vliegveld zou dan alleen nog beschikbaar zijn voor maatschappelijke functies, zoals het huisvesten van traumahelikopters. Volgens fractievoorzitter Maarten de Vuyst heeft de luchthaven nauwelijks een meerwaarde voor de Hofstad. 'Rotterdam-The Hague airport zou onze stad goed bereikbaar moeten maken voor internationale zakelijke reizigers, maar de data wijst uit dat er vooral gevlogen wordt op bestemmingen als Alicante, Faro, Malaga, Innsbruck. Natuurlijk niet echt congresbestemmingen.'

Nieuwe woonwijk op plek vliegveld

De partij diende in Rotterdam, samen met vier andere partijen, dan ook al een motie in om een nieuwe woonwijk op de plek van RTHA te bouwen. Een plan dat afgelopen week door de gemeenteraad van Rotterdam is afgeschoten. Volgens het college zijn de kosten voor de aankoop van de grond te hoog en zouden er ook andere bedrijven uitgekocht moeten worden.
GroenLinks wil daarnaast, samen met de ChristenUnie/SGP, dat in ieder geval het aantal privévluchten vanaf RTHA aan banden wordt gelegd. Schiphol heeft aangegeven het aantal van dit soort vluchten te willen halveren. De partijen vrezen dat deze vluchten nu naar Rotterdam komen. 'Een stijging van het aantal privévluchten is een no-go, helemaal als je weet dat privévluchten tot ruim zeven keer zoveel CO2 uitstoten per passagier als reguliere vluchten', zegt Judith Klokkenburg van ChristenUnie/SGP.

RotterdamCentralPark Matthijs de Boer stedenbouw mdbs

Financieel niet haalbaar

Wethouder Saskia Bruines was het niet met de twee raadsleden eens. Volgens haar is het financieel niet haalbaar om RTHA alleen open te houden voor maatschappelijke vluchten en zijn de commerciële vluchten hiervoor noodzakelijk. De wethouder had hierbij ook een meerderheid van de gemeenteraad achter zich, want de moties voor sluiting van de luchthaven en het pleiten voor een beperking van het aantal privévluchten kreeg geen meerderheid.
Op basis van de zienswijzen van de gemeenten gaat de luchthaven de komende maanden het milieuonderzoek uitvoeren, voordat Rotterdam The Hague Airport een nieuw Luchthavenbesluit zal aanvragen. Dan zal duidelijk worden welke keuzes op het gebied van groei het vliegveld echt wil maken. De gemeente Zuidplas geeft al aan dat het dan eventuele nieuwe stappen zal zetten. 'Het college blijft dit proces nauwgezet volgen', staat in een brief aan de gemeenteraad. 'Momenten van formele inspraak zal het college benutten.'

Bron: Omroepwest, 13 maart 2023