Groene organisaties in de buurt van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) zijn gekant tegen een groei van het aantal vluchten.

Om de geluidhinder echt te laten verminderen en te voorkomen dat de natuur verder onder druk komt te staan door extra stikstofuitstoot, is mogelijk juist een afname nodig. Vandaar een pleidooi voor het uitwerken van een krimpscenario.

Foto: middendelflandvereniging.nl

Foto: middendelflandvereniging.nl

Dit staat in een zienswijze van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, ingediend mede namens de Midden-Delfland Vereniging en verder Natuurmonumenten, KNNV Natuurlijk Delfland, KNNV Natuurlijk Rotterdam, KNNV Natuurlijk Waterweg Noord, Natuur- en Vogelwacht Rotta en de Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker.

MER
Rotterdam The Hague Airport heeft per 1 januari 2025 een nieuwe vergunning nodig. Aan de vergunningaanvraag gaat een MER-studie of milieueffectrapportage vooraf naar de gevolgen voor de omgeving en het milieu bij verschillende scenario’s.
Uiterlijk woensdag 8 maart kon iedereen haar/zijn mening erover geven. De groene clubs bundelden hun krachten onder aanvoering van Nienke Schuil van de milieufederatie. Namens de MDV droeg Leo Pols zijn steentje bij aan de gezamenlijke zienswijze.

Groei
Kwalijk te noemen is de insteek van de RTHA-directie gericht op groei door de inzet van ‘duurzamere’ vliegtuigen. Maar hiermee zal de milieuwinst direct teniet worden gedaan. De vraag is of nieuwe vliegtuigen duurzamer zijn dan de bestaande vloot. Bovendien is er geen noodzaak en economisch belang voor continue groei. Zo bezinnen grote bedrijven zich door Covid-19 op hun vlieggedrag.

Stikstof
Daarnaast speelt de stikstofcrisis. Ook de (natuur)gebieden rond RTHA staan ernstig onder druk. RTHA beschikt niet over de benodigde natuurvergunning. Groei stimuleert de stikstofuitstoot. De luchtvaart zal ook moeten bijdragen aan het verlichten om de druk op natuurgebieden.

Gezondheid
De impact op gezondheid en leefomgeving weegt zwaar. Vliegtuigen worden wel stiller maar omwonenden ervaren afname van de geluidhinder anders, namelijk in pieken. Meer vluchten betekent meer geluidpieken. Om geluidhinder echt te laten afnemen, is mogelijk een afname van het aantal vluchten nodig. Daarom is het noodzakelijk ook om een krimpscenario uit te werken.

Sluiting 
Zo’n reductie aan ‘vliegbewegingen’ zou niet haalbaar en betaalbaar en dus niet bespreekbaar zijn, maar volgens de groene clubs hoort zo’n keuze ‘niet op aannamen maar op onderbouwde analyses te worden gebaseerd’. En daarom moet ook het scenario ‘sluiting’ van RTHA, waarvoor ook stemmen opgaan, op zijn gevolgen worden onderzocht.

Klik hier voor de brief met de zienswijze.

Bron: Midden-Delfland Vereniging, 14 maart 2023