HartVanLansingerlandWoonwijk Wilderszijde: ontwikkelaars en gemeente op vingers getikt

Reclame Code Commissie stelt BTV Rotterdam in het gelijk: project-website is misleiding.

Icon rode kaart

De ietwat rooskleurige schets van de nog te bouwen woonwijk Wilderszijde in Bergschenhoek is onlangs onder de loep genomen door de Reclame Code Commissie (RCC). Dit naar aanleiding van een klacht van Vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV). De commissie concludeert dat de reclame-uiting in strijd is met het bepaalde in artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code (’Reclame mag niet oneerlijk zijn’) en dat betrokken partijen niet meer ‘op dergelijke wijze’ reclame mogen maken.

Kern van de klacht

Kern van de klacht is dat de website thuisinwilderszijde.nl misleidend is voor aspirant-kopers, omdat essentiële informatie ontbreekt over de omgevingsfactoren van Wilderszijde, zoals onder andere het vliegveld, de A16 en A13 en de HSL. De website thuisinwilderszijde.nl, een uiting van ontwikkelaar BPD, rept met geen woord over de omgevingsfactoren en heeft het over een ‘mooie, rustige, natuurrijke omgeving’. In de klacht van BTV staat dat ‘de wervende tekst op de website vol staat met superlatieven waarmee wordt gesuggereerd dat bewoners een paradijselijke omgeving krijgen, groen en toekomstbestendig’. BPD laat in zijn verweer weten dat kennis over het vliegveld en de nabijgelegen snelwegen ‘van algemene aard’ mogen worden beschouwd. Het kaartmateriaal op de website, waarop het vliegveld in zijn geheel ontbrak, is om misverstanden te voorkomen aangepast, zegt de ontwikkelaar: “Echter, het weglaten van het vliegveld is geen bewuste actie, zoals klager suggereert.” Verder is de bestreden website volgens de verweerder nadrukkelijk geen verkoopsite, maar gelanceerd in het kader van gebiedspromotie.

BTV-Rotterdam

Overleg en afstemming

De gemeente Lansingerland heeft met de ontwikkelaar overleg en afstemming gehad over de website, maar draagt naar eigen zeggen geen verantwoordelijkheid. Tóch acht de commissie de gemeente medeverantwoordelijk voor de uiting, valt te lezen in het rapport van de RCC. “De commissie acht in de eerste plaats BPD verantwoordelijk voor deze overtreding, aangezien zij de eigenaar zijn van de bestreden website. Naar het oordeel van de commissie moeten daarnaast Batenburg en de gemeente Lansingerland medeverantwoordelijk worden gehouden, aangezien het logo van Batenburg en het naar de website van de gemeente doorlinkend logo van Wilderszijde onderaan de website zijn vermeld.” Het is niet bekend of de partijen in beroep gaan tegen de uitspraak van de RCC, evenals of de uitspraak verdere (politieke) consequenties heeft. Raadsleden hebben nog geen schriftelijke vragen ingediend.

Update

Marko Ruijtenberg van GroenLinks laat op X, voorheen Twitter, weten dat hij voor de commissies van november 2023 een bespreekpunt heeft ingediend over dit onderwerp. Wordt vervolgd dus.

Bron: Hart van Lansingerland, 24 oktober 2023