HartVanLansingerlandKun je zelf iets doen aan overlast?

Je kunt je verbazen over deze vraag, maar sommigen menen van wel.

"nachtrustverstoring" FOTO - Yuris Alhumaydy Unsplash

"Nachtrustverstoring" FOTO - Yuris Alhumaydy Unsplash

Op 28 november 2023 verscheen in Hart van Lansingerland een ingezonden brief door een heer die de oplossing had bedacht tegen vliegtuigoverlast. Hij refereerde naar het rapport van de GGD waaruit bleek dat tienduizenden mensen alleen al geluidsoverlast ervaren van het vliegveld. Andere overlast werd niet benoemd. De vermeende oplossing was: “gewoon negeren”, dan heb je er minder last van.

Photo-by-Caleb-Woods-on-Unsplash

Overlast kun je wat aan doen - Hartvanlansingerland.nl, 2023 11 28

Overlast kun je wat aan doen - Hartvanlansingerland.nl, 28-11-2023 Lees de brief hier.

Reactie BTV Rotterdam

De vereniging BTV Rotterdam kon niet anders dan deze stelling, een mening, te weerleggen door feiten aan te voeren.
Op 5 december was dit het openbare antwoord

Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport

Onlangs kon u de ingezonden brief van de heer Konings-Mets lezen (28/11): "Overlast? Daar kun je zelf iets aan doen." De brievenschrijver adviseert omwonenden van RTHA om minder aandacht te besteden aan het geluid van het vliegverkeer vanaf dit vliegveld. Dan vermindert de ervaren overlast vanzelf.
Was het maar zo simpel... Vliegtuiggeluid valt niet te negeren door omwonenden van vliegvelden. Hoe kun je minder aandacht besteden aan de geluidoverlast van een overvliegend vliegtuig als je een (telefoon)gesprek moet onderbreken omdat je de ander niet verstaat? Of niet kunt verstaan wat er op de tv wordt gezegd? Hoe kun je de overlast negeren als je in je slaap gestoord wordt door een vliegtuig? Let wel: ook als je niet wakker wordt kan er sprake zijn van slaapverstoring. Omwonenden hebben hier dagelijks mee te maken. Dit zorgt voor een structurele slaapverstoring die slecht is voor de gezondheid.

Niet voor niets heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2018 de normen voor geluidbelasting verlaagd. Geluidoverlast vormt volgens de WHO de grootste ziektemaker na luchtvervuiling. Langdurige slaapverstoring leidt tot gezondheidsproblemen zoals obesitas, diabetes, hoge bloeddruk en waarschijnlijk dementie. Bovendien is aangetoond dat geluidoverlast een negatief effect heeft op de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Het effect van het geluid door vliegtuigen op omwonenden is decennialang onderschat. Uit onderzoek door RIVM blijkt dat het aandeel geluidgehinderden bij gelijke geluidbelastingniveaus groter is dan altijd is aangenomen op basis van rekenregels. De nieuwe Omgevingswet schrijft een berekening van gecumuleerde geluidoverlast voor waarin het geluid van luchtvaart zwaarder meeweegt. Deze nieuwe rekenregel is alweer achterhaald door het RIVM onderzoek. Het is een kwestie van tijd dat het voorschrift in de Omgevingswet wordt geactualiseerd op basis van de nieuwste bevindingen. Vliegverkeer veroorzaakt daarnaast gezondheidsschade door de uitstoot van onder meer stikstofdioxide. fijnstof. ultrafijn stof en zogenoemde zeer zorgwekkende stoffen. Volgens onderzoek door RIVM is het levensduurverlies door luchtverontreiniging in Nederland 13 maanden. Ook de sterfte van zeer jonge kinderen (0-12 maanden) wordt gerelateerd aan blootstelling aan fijnstof. Gezondheidsrisico's zijn longziekten zoals astma en longkanker, hart- en vaatziekten of laag geboortegewicht. BTV behartigt de belangen van omwonenden van RTHA. Wij verrichten grondig onderzoek, laten ons leiden door feiten. gaan in gesprek met luchtvaartpartijen en maken gebruik van juridische mogelijkheden om de belangen van omwonenden zo goed mogelijk te behartigen. Wij voeren bovendien continu gesprekken met politici op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. Wij zijn in onze aanpak 'radicaal', dat wil zeggen grondig, zoals de brievenschrijver terecht opmerkt. Volgend jaar beslist de Minister over de vraag of RTHA mag groeien. stabiel moet blijven of moet krimpen. BTV participeert in de volgende zienswijzeronde en stapt naar de rechter om de natuurvergunning aan te vechten. Ondersteunen? Word lid voor €12 per jaar. Ga naar: btv-rotterdam.nl.
Alfred Blokhuizen. voorzitter BTV

Hartvanlansingerland BTV reageert, 5-12-2023

Of lees de tekst hier.

Bron: HartvanLansingerland, 6 december 2023