Dagblad 010 logoOverlastmeldingen vliegveld 'Zestienhoven' naar 160.000 per jaar

De vereniging Bewonersgroep Tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport is zich rotgeschrokken vanwege opnieuw een enorme stijging van het aantal overlastmeldingen, hoewel de organisatie het al zag aankomen in de tussentijdse rapportages.

Geluidsoverlast
Het 4e kwartaal laat zien dat het aantal geluidsoverlastmeldingen in afgelopen gebruiksjaar is met 60% gestegen ten opzichte van 2021-2022 en ten opzichte van 2012-2013 met 4200%! In de regio Schiedam is het aantal meldingen met bijna 80% gestegen in één jaar. Dat is volgens BTV zeer verontrustend. 'De rapportage is feitelijk glashelder. Het is uit de hand gelopen, de omgeving van Rotterdam The Hague Airport - nieuwe naam van Zestienhoven - wordt zo onleefbaarder', aldus de belangenorganisatie.

Feitelijk hoger aantal meldingen

Feitelijk is het aantal overlastmeldingen hoger dan wordt gesuggereerd, want sinds niet al te lange tijd wordt slechts (op vraag van het vliegveld) één melding per vliegtuig per postcode genoteerd. In eerdere jaren werden er 2 meldingen per postcode genoteerd. In de praktijk betekent dat, als je hele huishouden, studentenhuis of verzorgingshuis is wakkergevlogen dat toch maar telt voor één melding. Dit alles om het aantal getroffenen optisch naar beneden bij te stellen. Dus deze telling gaat over huishoudens en niet over een personen.

Geen handjevol melders

BTV: ''Veelal wordt er in de media, vaak door middel van ingezonden brieven, gesteld dat er slechts een klein aantal mensen de bulk van meldingen wordt veroorzaakt. Soms wordt gesteld dat het om een "handjevol" gaat. Uit de cijfers van DCMR blijkt dat niet het geval te zijn. Het aantal melders is opgelopen tot meer dan 4300 huishoudens. Overigens melden deze frequente melders maar slechts 4-10% van de vliegtuigen die over hun dak komen als overlast''.

Uit de cijfers van DCMR blijkt verder dat het gros van de overlast wordt veroorzaakt door goedkope vakantievluchten, die geen enkele toegevoegde waarde leveren aan de regio. Vakantiegangers gaan immers naar elders om hun geld uit te geven. Fans van het vliegveld benadrukken steeds het economisch belang van het vliegveld. Maar uit de cijfers blijkt nu juist dat niet de zakenvluchten maar de vakantievluchten de enorme toename van overlast veroorzaken.

GGD stelt dat vlieggeluid ziek maakt

Vorige maand verscheen het rapport over vliegoverlast in de regio. Dat kreeg ruime aandacht in de media. In het rapport toont de GGD  ( LEES: rapport van de GGD ) aan dat mensen ziek worden van de voortdurende en steeds maar toenemende geluidsoverlast van het Rotterdamse vliegveld. Het gaat om vele duizenden mensen in een ruime omgeving van het vliegveld. Vlieggeluid leidt tot slaapverstoringen, hartklachten hoge bloeddruk en stress. Het leidt ook tot productiviteitsverlies. Dit laatste argument is vooral van belang voor mensen die alles graag omrekenen naar geld en economie, maar welzijn, gezondheid en welbevinden minder belangrijk vinden.

''Al een reeks van jaren wordt er gekeuveld over hinderbeperkende maatregelen om de hinder voor de omgeving te verminderen. Bewonersvertegenwoordigers doen aan overlegtafels zinvolle voorstellen. Voorstellen om route afwijkingen sterk te verminderen, latere vertrektijden, eerdere sluiting, houden aan het convenant max 849 nachtvluchten (nu feitelijk 1400) etc. Het resultaat laat zich zien: het aantal overlastmeldingen is de laatste jaren geëxplodeerd en gestegen naar absolute recordhoogte. Er wordt dus helemaal niets gedaan aan hinderbeperking, er gebeurt juist het tegenovergestelde. Er wordt winstmaximalisatie nagestreefd, ten koste van de woonomgeving en gezondheid van diezelfde omgeving'', aldus BTV.

Bron: Dagblad 010, 6 december 2023

Download de 4e kwartaalrapportage 2023