Rotterdam The Hague AirportPFAS-Dossier op RTHA groeit gestaag door

Vol optimisme schrijft de luchthaven op hun website dat het vervolgonderzoek naar PFAS hebben afgerond. Maar, is dat zo?

BTV-Rotterdam
Image by ojosujono96
 on Freepik 

Over deze vervuiling schreven wij in december 2023. Wie het artikel op de website van de luchthaven leest, realiseert zich dat het onderzoek helemaal niet is afgerond. Deze is nog vol aan de gang; er zijn nu slechts bodemmonsters genomen. Deze moeten nu worden onderzocht.
Met deze wijze van publiceren probeert de luchthaven de impact van deze zeer giftige stof te reduceren tot een ‘opgelost’ akkefietje.  De opsomming van de locaties waar monsters zijn genomen blijken meerdere te zijn.

Voor altijd

PFAS is een ‘for ever staying’ gif soort. Dit gif breekt nooit meer af.

Wat het artikel niet meldt, is dat aan de geheel andere zijde van het terrein, waar een nieuw tankstation voor auto’s gebouwd zou moeten worden, óók PFAS is ontdekt. Wij houden ons hart vast over de werkelijke omvang van deze extra vorm van vervuiling die de luchthaven produceert/produceerde.

Burendag

Ondanks dat de directie van de luchthaven zich bewust is van de aanwezigheid van dit extreme gif, nodigt het via de krant de ‘buren’ en ‘buurkinderen’ uit om de luchthaven te komen bezoeken. Ze doen er alles aan om het beeld te blijven scheppen dat het zo fijn vertoeven is op de luchthaven. Vaak hoort bij een dergelijke dag ook een rondje meerijden op een brandweer auto. Juist de brandweer is verantwoordelijk voor de verspreiding van de nu in kaart gebrachte PFAS giffen.

Dit schrijft de luchthaven op hun site.

RTHA heeft vervolgonderzoek naar PFAS afgerond en analyseert de resultaten

Het vervolgbodemonderzoek is afgerond. Advies- en ingenieursbureau TAUW heeft monsters genomen van de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater op Volkstuinvereniging de Wilgentuin, Ponyclub de Schieruiters, en in de sloot langs de luchthaven. Daarnaast zijn in opdracht van de Gemeente Rotterdam ook monsters genomen op VTV Zuiderlaan, in de sloten daaromheen en in de sloot bij het gemaal Achterdijk. In beide onderzoeken worden bodem, grondwater en oppervlaktewater onderzocht op de aanwezigheid van PFAS. De onderzoeksstrategie is met de betrokken instanties: GGD Rotterdam Rijnmond, gemeente Rotterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond en Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, zorgvuldig uitgedacht. 

Met deze onderzoeken kan de PFAS verontreiniging beter in kaart worden gebracht en kan de GGD nauwkeuriger handelingsperspectieven aangeven. Streven is om meer duidelijkheid te verschaffen vóór de start van het volkstuinseizoen dat begin april van start gaat.

De resultaten en van het vervolgonderzoek worden eind maart/begin april gepresenteerd.  Wij zullen hier binnenkort meer over bekend maken.

Onderzoek PFAS op luchthaven afgerond?

Bronrotterdamthehagueairport.nl/pfas

Gepubliceerd: 7 maart 2024