D66 RotterdamBTV-onderzoek leidt tot vragen in Gemeenteraad

Daags na de presentatie van de BTV-Rotterdam van de bevindingen over het niet (meer) melden van vliegtuigoverlast, volgde er schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam.

Vragen aan College B&W

Slechte toegang

Zeer opvallend argument die geënquêteerde leden gaven waarom men geen vliegtuigoverlast meer meldt bij de DCMR is de slechte bereikbaarheid en de slechte toegankelijkheid van de website. Meerdere commissieleden gaven na de presentatie ongevraagd aan dat zij dat ook persoonlijk hebben ondervonden. Reden te over voor D600 om onderstaande vragen te stellen aan het college.

Geweigerd

Saillant detail is dat de BTV herhaaldelijk had aangeboden, zo niet, aangedrongen bij de DCMR om de onderzoekresultaten éérst bij de DCMR aan te bieden, alvorens het openbaar te maken. Ondanks dat de DCMR al jaren belooft met een onderzoek te komen, maar dat tot nu niet doet, bleek er geen serieuze belangstelling te zijn voor de onderzoeksresultaten. Deze hebben zij nu vanuit de media moeten vernemen wat de resultaten zijn.

De BTV helpt op weg

Eerder heeft de BTV voor haar leden een vereenvoudigde link naar de vernieuwde DCMR-meldingspagina aangeboden op onze eigen website. Ook was er behoefte aan instructievideo’s om de meldingspagina te vinden en te kunnen invullen.

De vragen

D’66 Rotterdam stelden deze vragen, betreffende de toegankelijkheidsproblemen van de website en app van de DCMR

  1. Kunt u inzicht geven in de oorzaken van de frequente onbereikbaarheid van de DCMR website en app?
  2. Welke maatregelen worden er genomen om deze technische problemen op te lossen en toekomstige uitval te voorkomen?
  3. Hoe worden bewoners geïnformeerd over alternatieve manieren om klachten over geluidsoverlast te melden gedurende periodes van technische storingen?
    Betreffende het uitblijven van het onderzoek naar klachten over het vliegveld:
  4. Wat is de reden dat het in 2021 aangekondigde onderzoek naar klachten over het vliegveld nog niet is uitgevoerd?
  5. Bestaan er plannen om dit onderzoek alsnog te initiëren? Zo ja, wat is de verwachte tijdlijn voor de aanvang en afronding van dit onderzoek?

Download de volledige tekst hier

Bron: gemeenteraad.Rotterdam.nl, 7 maart 2024

Gerelateerd:

BTV presenteert cijfers overlast RTHA en meldingen op Stadhuis