ICON MeldingenBTV presenteert cijfers overlast RTHA en meldingen op Stadhuis

Op 6 maart 2023 presenteerde de BTV-Rotterdam de resultaten van het interne onderzoek over overlastmeldingen en de rol van de DCMR.

Na afloop van de presentatie en beantwoording van vragen die de commissieleden stelden, nam de commissievoorzitter de heer D.J. (Diederik) van Dommelen (links) het onderzoekrapport in ontvangst van Alfred Blokhuizen (rechts)Een bomvolle publieke tribune beluisterde de presentatie door de voorzitter Alfred Blokhuizen, op uitnodiging van de Rotterdamse Commissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat (2022-2026). Commissievoorzitter, de heer D.J. (Diederik) van Dommelen opende de vergadering om direct Alfred Blokhuizen aan het woord te laten.

Commissie vervoer tribune

Veel meer overlast dan gemeld

Uit de verschillende conclusies die werden gepresenteerd blijkt dat van de 1615 bevraagde leden 40,55% reageerde, totaal 655 leden. Bijna de helft van de bevraagden gaven aan wel overlast te ervaren, maar hiervan géén melding te maken. Dit houdt in dat de het explosieve getal van meldingen, thans door de DCMR gesteld op 224.150 meldingen, met 48% zou moeten verhoogd om het werkelijke aantal gehinderden te zien. Dit getal zou dan op 331.740 komen.

Zowel geënquêteerden als commissieleden gaven aan niet (meer) te melden bij de DCMR door de lastig bereikbare website en de instabiliteit van de website.

Een op tachtig

Middels een eenvoudige berekening werd de commissie voorgerekend

dat bewoners die per tachtig vliegbewegingen een melding doen, thans in de rapporten worden weggezet als ‘veelklager’. Voor de volledigheid: frequente melders worden nu gezien als categorie 7 – melders, en worden daarmee buiten de reguliere statistieken gehouden.

Wat kunnen wij doen?

Commissieleden stelden na afloop enkele inhoudelijke vragen. Een opmerkelijke was de vraag wat de deze commissie zou kunnen doen om de afhakers te motiveren te melden. Anderzijds werd er gevraagd wat er in het algemeen van de commissie wordt verwacht.

Het antwoord was klip en klaar: Alfred Blokhuizen gaf aan, dat deze commissie de ‘baas’ is van de DCMR. Zij kunnen rechtstreeks contact opnemen. Van de politici werd gevraagd, dat óók als zij zelf geen overlast ervaren, niet op social media zich te verlagen tot onprofessioneel en onfatsoenlijk afschilderen van de slachtoffers van deze overlast.

Na afloop van de presentatie en beantwoording van vragen die de commissieleden stelden, nam de commissievoorzitter de heer D.J. (Diederik) van Dommelen (links) het onderzoekrapport in ontvangst van Alfred Blokhuizen (rechts).

Gerelateerd:

Aantal meldingen over RTHA wéér gestegen in 2023

BTV-onderzoek leidt tot vragen in Gemeenteraad

Terugkijken

De vergadering beging op 5 minuten na de start. Het onderwerp is tevens het eerste op de agenda.

Relevante stukken zijn hier te downloaden