kind hand voor ogen Photo by Caleb Woods on UnsplashGroenLinks vindt nieuw argument tegen het vliegveld

Raadslid Marvin Biljoen wil van Rotterdam Airport af en het gebied gebruiken voor groen wonen.

kind hand voor ogen Photo by Caleb Woods on Unsplash

Photo by Caleb Woods on Unsplash

Zijn fractie van GroenLinks is daarom voortdurend op zoek naar argumenten die dit doel kunnen bevorderen. Eén daarvan is de uitkomst van het vorige maand verschenen onderzoeksrapport Netwerkkwaliteit en Milieukader over de netwerkkwaliteitsindicatoren die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gebruikt om het luchtvaartnetwerk in kaart te brengen. Uit het onderzoek blijkt dat de gebruikte indicatoren tekort schieten in het meten van de brede maatschappelijke impact van luchtvaart, inclusief economische en welzijnsaspecten.

"Dit," zegt Biljoen, "komt doordat het type reiziger, de rol van klimaat- en milieuschade door luchtvaart en alternatieve vervoerswijzen niet worden meegenomen in de analyse van de netwerkkwaliteit. Het onderzoek gebruikt Schiphol als voorbeeld, maar de conclusies zijn relevant voor de hele luchtvaartindustrie."

Marvin Biljoen GroenLInks Rotterdam

Marvin Biljoen (GroenLInks Rotterdam)

Biljoen zei ook dat "het onderzoek laat zien dat wanneer een indicator wordt gebruikt die de directe economische impact en maatschappelijke kosten berekent, 30% van de vluchten vanaf Schiphol niet bijdraagt aan de Nederlandse samenleving. 10% van de vluchten is eenvoudig te vervangen door alternatieve vervoersmiddelen."

GroenLinks vindt het van groot belang dat de brede maatschappelijke impact van de luchtvaart duidelijk is en maakt zich grote zorgen over de impact van Rotterdam The Hague Airport op "mens en milieu." Biljoen stuurde een brief aan milieuwethouder Zeegers (van D66) met de vraag of zij het met hem eens is dat de groei van de luchtvaart niet per definitie leidt tot economische groei.

Bron: Dagblad010, 8 april 2024