WelingelichteKringenRotterdam Airport moet mogelijk krimpen na stikstofvonnissen

De Nederlandse overheid moet van de rechter "passende maatregelen" nemen tegen overmatige stikstofuitstoot van Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport.

Justitia beslist in het voordeel van bewoners en natuur

"Dat betekent krimpen", maakt voorzitter Alfred Blokhuizen van actiegroep SchipholWatch op uit nieuwe vonnissen van de rechtbank Gelderland die mogelijk grote gevolgen kunnen hebben.
Het gaat om een slepende zaak die in 2019 werd gestart door Mobilisation for the Environment (MOB), een organisatie die samen optrekt met SchipholWatch. Ze voeren al jaren een juridische strijd tegen de milieuschade die het vliegverkeer veroorzaakt.
In het verleden heerste het idee dat een afzonderlijke natuurvergunning niet nodig was voor de vliegvelden. Maar het kabinet erkende in 2020 dat dit wel degelijk vereist is. Een belangrijke reden is de uitstoot van stikstofoxiden door vliegtuigen. Die vervuilen de lucht en kunnen schadelijke invloed hebben op de natuur.

Ontbrekende vergunning

Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport beschikken evenwel nog altijd niet over zo'n vergunning. "De rechter is het met ons eens dat dit niet kan", zegt Blokhuizen.
In de zaak verwees de overheid wel naar een landelijk maatregelenpakket, maar dat was volgens de rechter onvoldoende. De activist redeneert dat er niets anders op zit dan het aantal vluchten op de vliegvelden te beperken, al is het wel mogelijk dat de overheid de kwestie nog op een andere manier zal proberen op te lossen.

Schiphol

Voor Schiphol was MOB een vergelijkbare rechtszaak gestart. Maar die luchthaven beschikt sinds vorig jaar wel over een natuurvergunning. Daarom laat de rechter die zaak voor wat het is. Blokhuizen zegt dat de milieuclubs het daar niet bij laten zitten. De vergunning van Schiphol wordt volgens hem aangevochten bij een andere rechter.
Het is nog niet bekend of de overheid in beroep wil gaan tegen de uitspraken. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat weten de uitspraken te bestuderen.

Bestuderen vonnissen

Schiphol, tevens eigenaar van Rotterdam The Hague Airport en meerderheidsaandeelhouder van Eindhoven Airport, kijkt eveneens nog naar de vonnissen. Een woordvoerder van de luchthaven wil niet ingaan op de mogelijke gevolgen. Wel zegt hij dat er eerder al aanvragen zijn gedaan voor natuurvergunningen voor de vliegvelden in Rotterdam en Eindhoven. Die procedures lopen volgens hem nog.

Bron: WelingelichteKringen.nl, 17 april 2024