SchipHolWatch DuurzaamTop100Weer vertraging in handhaving natuurvergunningen vliegvelden

De minister vertraagt opnieuw de handhaving op de ontbrekende natuurvergunningen voor Rotterdam en Eindhoven Airport.

Dit is onderdeel van een vijfstappenplan om de vliegindustrie zo lang mogelijk te beschermen tegen de stikstofwetgeving.

Rechtspraak?

Achtergrond

  • Natuurorganisatie Mobilisation for the Environment en bewonersvereniging BTV-Rotterdam hebben de minister in 2021 verzocht te handhaven op het ontbreken van natuurvergunningen voor de vliegvelden.
  • Zonder deze vergunningen is het gebruik van de vliegvelden illegaal volgens de wet.
  • De minister besloot in maart 2022 niets te doen aan de illegale stikstofuitstoot, waarna de organisaties naar de rechter stapten.
  • De rechtbank oordeelde op 16 april 2023 dat het besluit van de minister onwettig was en dat de minister binnen acht weken een nieuw besluit moest nemen.

Nieuwe vertraging

  • Op de uiterste termijn van 16 mei 2023 ontvingen de organisaties een brief dat "nader onderzoek vereist is" en dat het besluit pas uiterlijk op 31 december 2023 genomen zal worden.
  • Dit betekent opnieuw acht maanden vertraging, in lijn met het vijfstappenplan om procedures maximaal te rekken.
  • De procedure om een einde te maken aan de illegale stikstofuitstoot door vliegvelden loopt al ruim vijf jaar.
  • Ministers en ambtenaren trekken alles uit de kast om de vliegvelden te beschermen tegen de stikstofwetgeving, in contrast met de behandeling van veehouders.

Natuurorganisatie Mobilisation for the Environment en bewonersvereniging BTV-Rotterdam hebben de minister in 2021 al verzocht te handhaven op het ontbreken van natuurvergunningen voor de beide vliegvelden. Zonder deze vergunningen mag er volgens de wet immers niet worden gevlogen. Het huidige gebruik van de vliegvelden is daarmee illegaal.

Maar de minister had geen zin in het sluiten van de twee landingsstrips of andere passende maatregelen en verzon een list. In maart vorig jaar besloot ze maar helemaal niets te doen aan de illegale stikstofuitstoot. Beide aanklagers stapten daarop naar de rechter.

Die besloot ruim een jaar later (!), op 16 april van dit jaar, dat het besluit van de minister niet conform de wet- en regelgeving is en dat de bezwaren van MOB en BTV gegrond zijn. De rechtbank vernietigde het besluit en de minister moest binnen acht weken een nieuw besluit nemen.

Steeds op uiterste grens

Precies die acht weken later, op 16 mei jongstleden, ontvangen de organisaties een brief met het smoesje dat “nader onderzoek is vereist” en dat het “niet mogelijk is om binnen de reguliere termijn van acht weken na de uitspraak te beslissen”.

Het nieuwe besluit zal nu “zo snel mogelijk” worden genomen, maar uiterlijk op 31 december van dit jaar, zo meldt de brief van een senior jurist van de afdeling juridische zaken van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland namens de minister.

Opnieuw acht maanden erbij gesprokkeld

Zo denkt de minister na het meest recente vonnis opnieuw acht maanden tijd te winnen. Die tijd zou door de vliegvelden moeten worden gebruikt om hun zaakjes op orde te krijgen, maar zowel in Rotterdam als in Eindhoven lijkt er weinig schot te zitten in het binnen de wettelijke grenzen brengen van de activiteiten.

Rond Rotterdam Airport zijn er inmiddels wel twee boerderijen aangekocht om extra stikstofruimte te vergaren, maar het is niet duidelijk of de beoogde saldering wél aan de regels voldoet.

Het traineren volgt exact het vijfstappenplan dat de ambtenaren onder leiding van minister Christianne van der Wal voor haar hebben uitgestippeld. Dat plan komt erop neer om de procedures tot in het absurde te rekken, met gebruikmaking van alle juridische stappen die mogelijk zijn en volop profiterend van de trage werking van het rechtssysteem in ons land.

Al vijf jaar bezig

Daarin is de Staat inmiddels zeer succesvol. De procedure om een einde te maken aan de illegale stikstofuitstoot door vliegvelden loopt inmiddels ruim vijf jaar. Steeds werd besloten op de laatst mogelijke termijn en werden rechtszaken vertraagd onder het mom van extra tijd nodig.

Zo ook nu weer. Niet de normale beslistermijn van acht weken wordt gerespecteerd, maar wordt zonder enige vorm van gêne opgerekt naar acht maanden. MOB en BTV bestuderen de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen deze nieuwe vertragingstactiek en de rechter te vragen om een tijdig besluit.

Letterlijk alles trekken ministers en ambtenaren uit de kast om de vliegvelden uit de wind te houden van de stikstofwetgeving. Rotterdam en Eindhoven beschikken helemaal niet over zo’n vergunning en zouden dan ook gesloten moeten worden totdat die er wel zijn.

Schril contrast met veehouders

Schiphol heeft wél zo’n vergunning, maar die is verleend op een juridisch zeer wankele argumentatie. MOB vecht deze dan ook aan, maar wacht alweer meer dan een halfjaar op alleen al de zittingsdatum.

De vliegvelden krijgen zo volop steun van de overheid om illegale situaties te laten voortbestaan. Een schril contrast met de behandeling van veehouders, die veel was beloofd, maar door toedoen van dezelfde overheid in de kou blijven staan.

Bron: SchipholWatch, 6 juni 2024