RijksoverheidNatuurminister” heeft maling aan de natuur

Demissionair minister Van der Wal (Natuurbeheer en stikstofbeleid) drukt dubieuze maatregel door in het voordeel van luchthavens.

Vlak voordat de nieuwe regering aantreedt, schrijft minister Van der Wal een opmerkelijke brief aan de Tweede Kamer. Zij komt tot de conclusie dat Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en Eindhoven Airport (EA) geen natuurvergunning nodig hebben. Om die reden zal het ministerie een eventuele aanvraag voor een natuurvergunning door deze luchthavens afwijzen. Zij noemt dit ‘positieve afwijzing’.

Dat deze maatregel haaks staat op alle internationale wetgeving en verdragen op het gebied van natuurbescherming, maakt voor de minister blijkbaar niets uit. Zij laat zich overduidelijk door de luchtvaartlobby dicteren wat er nodig is om vooral niet te hoeven handhaven.

Christianne van der Wal-Zeggelink. Minister voor Natuur en Stikstof (Foto: Martijn Beekman | Rijksoverheid - persdienst)

Christianne van der Wal-Zeggelink. Minister voor Natuur en Stikstof (Beeld: Martijn Beekman Rijksoverheid - persdienst)

Klap in gezicht

Dat juist een minister, die als opdracht heeft op te komen voor de natuur, deze maatregel afkondigt wordt door velen beschouwd als een klap in het gezicht. Immers, het is ongehoord dat juist deze minister zich óók voor het karretje van de megavervuilende luchtvaartindustrie laat spannen.

De MOB en de BTV hadden eerder succesvol bij de Rechtbank de uitspraak gekregen dat de minister niet of onvoldoende had aangetoond dat ‘andere maatregelen’ voldoende waren om de Natura2000 gebieden actief te beschermen en zelfs te verbeteren. In reactie hierop wordt nu door deze minister doodleuk gesteld dat de luchthavens gewoon op het huidige niveau mogen blijven vervuilen.

Rekken

Dat deze maatregel bij de rechtbank wederom geen stand zal houden, staat als een paal boven water. Het vermoeden bestaat dat deze noodsprong alleen is genomen om tijd te rekken in het voordeel van de luchtvaart. Het is inmiddels duidelijk dat structurele verduurzaming niet zullen plaatsvinden binnen de gestelde termijnen. Op dat gebied verkeerd de luchtvaart nog slechts in een experimentele fase. Zelfs wanneer deze experimenten haalbaal zouden zijn duurt het nog vele tientientallen jaren voordat alle vliegtuigen voldoen aan de nieuwe norm.

Door nu een onwettige regeling uit te vaardigen moeten de burgers weer ten strijde tegen deze onbetrouwbare overheid en juridische stappen ondernemen. Dit kost veel tijd. Het is inmiddels algemeen bekend dat het Overheidsbeleid op dit gebied is gericht op het bewust vertragen en dwarsbomen van uitvoering van hun eigen wetgeving. Het enige wat nu wordt bereikt is dat er een jaartje of wat kan worden gewonnen ten gunste van de vervuiler. Het morele besef bij de minister die moet opkomen voor de natuur is blijkbaar geheel verdwenen.

Boeren

Omdat gelijktijdig een alarmbrief werd gestuurd dat de klimaatdoelstellingen niet worden gehaald, wanneer de overheid niet hard ingrijpt, zullen de boeren nu wederom slachtoffer worden van strengere maatregelen. In de nieuwe regering zijn de boeren echter sterker vertegenwoordigd dan in het demissionaire kabinet en daarom drukt de VVD deze maatregel er doorheen om hun speeltje voor enige tijd langer in stand te houden.

Alarm voor natuur

Triest is dat nagenoeg gelijk met deze brief van de minister een rapport verscheen van de RIVM waarin alle alarmbellen worden geluid omdat de natuur en het milieu hard achteruit gaan. Het is onverteerbaar dat juist een "Natuurminister" een vrijbrief afgeeft aan megavervuilers.

Vliegvelden Rotterdam en Eindhoven hoeven toch geen natuurvergunning, ‘noodsprong van VVD’

De luchthavens van Rotterdam en Eindhoven hebben toch geen natuurvergunning nodig, heeft landbouwminister Van der Wal op de valreep van het huidige kabinet gemeld. Volgens milieuclub MOB, die naar de rechter stapt, is het besluit ‘een noodsprong van de VVD’, schrijft de Volkskrant.

Bronnen

Rijksoverheid, 14 juni 2024 - Kamerbrief positieve weigering Wnb-aanvragen Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 14 juni 2024

De Volkskrant, 15 juni 2024

Gerelateerd

"Natuur 'diep in het rood' - Uitstoot stikstof moet veel harder omlaag dan gedacht.