PERSBERICHT - BTV-RotterdamAirport niet welkom op bewonersavond toekomst Rotterdam The Hague Airport

Bewonersvereniging BTV Rotterdam Airport is niet welkom op een bewonersavond in Gemeente Lansingerland.

De bewonersavond werd georganiseerd door de bewonersvertegenwoordiger van deze gemeente, om uit te leggen wat de uitkomsten zijn van een onderhandelingstraject over de toekomst van het Rotterdamse vliegveld. De BTV, die zo'n 200 huishoudens van Lansingerland vertegenwoordigt is zeer kritisch op het resultaat, omdat de uitkomst betekent dat de luchthaven zou kunnen groeien van 52.400 naar 65.500 vliegbewegingen. Doel van het "participatietraject", waarvan de onderhandelingen deel uitmaken, is juist vermindering van lawaaioverlast en luchtvervuiling. Het BTV bestuur was tot augustus 2021 ook deelnemer aan dat proces, maar werd daarna geweerd omdat ze niet konden tekenen voor o.a. geheimhouding van wat er besproken werd tijdens de onderhandelingen. Geheimhouding is in strijd met de statuten van de BTV, hetgeen bekend was en is bij het vliegveld.

Slecht onderhandelingsresultaat

Het bestuur van de BTV zou graag in discussie gaan met de bewonersvertegenwoordiger over het, in haar ogen, slechte onderhandelingsresultaat. De voorzitter werd echter door de gemeente verteld dat het bestuur niet welkom is, omdat ze niet in Lansingerland zou wonen. Voorzitter Alfred Blokhuizen hierover: Ik vind het onbegrijpelijk dat we niet worden toegelaten. We vertegenwoordigen een grote groep Lansingerlanders en weten ook inhoudelijk van wat er is besproken bij het onderhandelingsproces over de groei van de luchthaven. We zijn zeer kritisch over de gang van zaken en de uitkomsten. Immers, ondanks dat alle seinen op rood staan, als het om het klimaat gaat, wordt forse groei van het vliegverkeer mogelijk gemaakt. Hierdoor zullen de omwonenden nog meer overlast ervaren. We achten het niet uitgesloten dat we juist daarom worden geweerd.

Teveel bewoners

Tijdens een tv opname bij RTV Lansingerland vertelde de betrokken bewonersvertegenwoordiger tegen de voorzitter van de BTV en aanwezige toehoorders dat er "teveel bewoners zich hadden aangemeld voor die avond, het te druk werd en er dus keuzes moesten worden gemaakt". Voorzitter Blokhuizen: ": Het is dan wel "toevallig" dat dan het bestuur van een bewonersvereniging niet mag komen en een collega bewonersvertegenwoordiger uit Rotterdam ook wordt geweigerd. Deze bewonersvertegenwoordiger is ook zeer kritisch over het onderhandelingsproces en vindt de uitkomsten niet aanvaardbaar voor de omgeving. Een collega bewonersvertegenwoordiger uit Schiedam, die niet zo kritisch is, is wel welkom op deze avond. Voor hem geldt het woonplaatsbeginsel kennelijk niet.

Kritische geluiden

De BTV Is verbijsterd over de gang van zaken en vermoed dat kritische geluiden niet mogen worden gehoord, als het over de toekomst van het vliegveld gaat en daarvoor de mond moet worden gesnoerd. De BTV blijft streven naar echt forse vermindering van de vervuiling en vliegoverlast. Om dat te bereiken heeft ze o.a. het plan https://rotterdamcentralpark.nl ontwikkeld, waardoor het vliegveld flink wordt verkleind en er woningbouw, een park en schone werkgelegenheid wordt gecreëerd.
Zie ook bijlage.

Extra vluchten

Einde persbericht.

Plaatsingsdatum: 20 april 2022