F.A.Q.'s: Veel gestelde vragen over luchtvaart en de gevolgen hiervan.

"FAQ" staat voor Frequent Asked Questions. Vertaald: Veel Gestelde Vragen

Klachten

'Klachten' over luchtvaartoverlast heten eigenlijk 'meldingen'

Lees vragen over klachten

Luchtvaart

Klik hier om algemene vragen te lezen over luchtvaart.

Lees de luchtvaartvragen

Lidmaatschap

Vragen over deze vereniging? Lees hier de antwoorden.

Vragen over lidmaatschap

Is dat zo?

Onjuiste uitspraken van luchthavendirectie ontrafeld. Klik hier.

Lees de uitspraken

Vragen over overlast en vervuiling

Vliegtuigen vormen overlast bij steden?

Vliegtuigen vormen overlast bij steden?

Al het gemotoriseerde verkeer draagt bij aan vervuiling op verschilende manieren.

Vanwege de fysieke omvang van een vliegtuig is de vervuiling per toestel vele malen hoger dan particuliere auto's. Vliegtuigen zorgen bij taxiën, stijgen, overvliegen en landen in omgeving van bewoond gebied voor een grote overlast:

  • Geluidsproductie komt op sommige plaatsen boven de pijngrens
  • Vliegtuigen produceren enorme CO2 uitstoot
  • Vliegtuigen produceren grote hoeveelheden ultra fijnstof
  • Vliegtuigen produceren stikstof 
  • Het risico op een ramp is bij vliegbewegingen boven bewoond gebied vele malen groter dan bij autoverkeer in dat zelfde gebied
  • Het risico op een milieuramp is bij vliegtuigbevwegingen boven steden niet in kaart te brengen

Vragen over luchtvaart algemeen & Rotterdam The Hague Airport

Kan luchthaven RTHA uitbreiden?

Kan luchthaven RTHA uitbreiden?

Ja, het vliegveld kan uitbreiden.

Niet alleen in het aantal bedrijfspanden. De grootste zorg is het voornemen van Rotterdam The Hague Airport om het aantal te vervoeren personen in een aantal stappen te verhogen van 1 miljoen per jaar tot 4 miljoen.
Onder druk van publieke en politieke opinie verandert de directe van de luchthaven het streefgetal nog al eens, maar zij hebben hun zinnen gezet om meer vluchten.

Omdat er geen ruimte is voor meer start- en landingsbanen houdt dit in dat het aantal vluchten volgens dit plan wordt verviervoudigd. Dit geeft een onleefbare situatie voor een grote groep bewoners. Een onpartijdige 'verkenner' heeft onderzoek verricht of er draagvlak is onder de burgers voor uitbreiding. Dit draagvlak is er niet. Of nu gesproken wordt over verdubbeleing of verviervoudiging van het aantal vluchten, geen van deze opties is haalbaar op basis van draagvlak.
Uiteindelijk beslist de politiek.
Lees het rapport van de Verkenner hier.
Lees de actuele stand van zaken over het Luchthavenbesluit in het Dossier Luchthavenbesluit.

Vragen de vereniging BTV en lidmaatschap

Waarom zou ik lid worden van de BTV?

Waarom zou ik lid worden van de BTV?

Rotterdam is een industriële stad. Midden en Zuid hebben een intensieve haven. De Noordelijke kant is omringd door snelwegen (A20, A13 en straks A16) die momenteel al voor veel overlast en verontreiniging zorgen.

Aan de Noordrand (Doenkade) komt een vier baans snelweg, terwijl op de HSL-spoor sinds eind 2013 zeer luidruchtige treinen rijden en er vlak langs de Randstadrail E-lijn, die sinds 2013 de frequentie heeft verhoogd.

Rotterdam The Hague Airport produceert een grote hoeveelheid aan geluidsoverlast, levert veel CO2 uitstoot, stikstof en fijnstof en vormt een veiligheidsrisico in de omgeving. Juist Rotterdam The Hague Airport heeft nu plannen om het aantal vliegbewegingen drastisch uit te breiden

Kinderen krijgen slaapstoornissen en groeien op in een ongezonde omgeving. Het is de som van alle vervuiling die bij elkaar komt. Het binnen de perken houden van de de overlast van deze grote en vervuilende machines heeft hoogste prioriteit. 

De Vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast - Rotterdam is een erkende gesprekspartner. Hoe meer leden hoe meer invloed de vereniging heeft. Wordt daarom lid. Voor een paar euro draagt u bij aan een leefbare toekomst voor u zelf en onze nazaten. Klik hier om aan te melden.

 

Wilt u ook niet nog meer overlast? Word lid
Word lid van de vereniging BTV. Dit is de grootste bewonersorganisatie die zich inzet tegen vliegtuigoverlast.
Dossier MER / Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport
Lees hier de ontwikkelingen rond het dossier MER / Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport.
Dossier Bestemmingsplan Rotterdam The Hague Airport
Lees hier het dossier "Bestemmingsplan Rotterdam The Hague Airport"
Dossier
Lees hier het dossier "Luchtvaartnota & Procedure Luchtruimherziening".
Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2022  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.