Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

Peiling RTHA-LogoRapport Verkenner: Draagvlak uitbreiding ontbreekt

De verkenner constateert dat het ontbreekt aan draagvlak voor forse groei van luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

De verkenner ziet draagvlak voor het versterken van het zakelijke profiel van de luchthaven binnen de huidige vergunde milieuruimte. Hij adviseert om het nemen van een luchthavenbesluit voor RTHA te koppelen aan een regionaal besluit over een nieuwe helikopterhaven. Het regionale besluit moet er toe leiden dat het maatschappelijke helikopterverkeer op zo kort mogelijke termijn op een andere locatie dan RTHA kan worden afgewikkeld. Tevens adviseert de verkenner om die koppeling zo in te richten dat, gedurende het traject om te komen tot een nieuwe helikopterhaven, de directie van RTHA kan werken aan de aanpassing van het gebruik van RTHA in de richting van het gewenste zakelijke profiel. Tegelijkertijd kan de regio voortvarend inzetten op betere communicatie, in het bijzonder over geluidhinder, door het aanstellen van een bemiddelaar.

De BTV zal een reactie opstellen op het advies van de verkenner. Een eerste reactie ziet u op TV-Rijnmond.

Klik op de gele afbeelding om het rapport te lezen.
2017-02-AdviesVerkennerDraagvlak

Het is nog mogelijk de petitie tegen uitbreiding RTHA te tekenen. Hierboven is slechts een advies, geen besluit. Klik hier om te petitie te tekenen.
Petitie tegen uitbreiding RTHA