Is dat zo?

"Geluid vliegtuigen neemt in de toekomst af."

Stelling: RTHA zegt dat het geluid in de toekomst bij een vliegtuigpassage (opstijgen of landen) gelijk blijft of afneemt.


BTV hier over: Dat is misschien wel zo, maar RTHA zegt er niet bij dat ze het aantal vliegtuigen dat op RTHA vliegt flink wil uitbreiden. Dat betekent meer vliegtuigpassages en dus méér lawaai!

"Nieuwe vliegtuigen zijn stiller en schoner."

Stelling: RTHA zegt in allerlei publicaties dat nieuwe vliegtuigen stiller zijn en minder schadelijke stoffen uitstoten.

BTV hierover: Dat is misschien wel zo, maar RTHA zegt er niet bij dat - rekening houdend met de ouderdom van de huidige vliegtuigvloot die op RTHA vliegt - deze nieuwe generatie vliegtuigen waarschijnlijk pas in 2030 op RTHA gaan vliegen.

Stelling: “Ondanks groei van luchtverkeer is aantal klagers afgenomen”

“Ondanks de groei van het luchtverkeer op Rotterdam is het aantal klagers juist aanzienlijk afgenomen.”

BTV hierover: Deze uitspraak is onjuist. Het betreft hier het aantal 'geregistreerde' klagers. Het aantal omwonenden die bloot staat aan een geluidsniveau dat schadelijk is voor de gezondheid is veel hoger. Veel omwonenden hebben herhaaldelijk geklaagd maar tot hun spijt gemerkt dat elke 5 jaar Rotterdam The Airport opnieuw mag uitbreiden. Hierdoor zien burgers het nut niet om verder te blijven klagen. Opmerkelijk: het is niet mogelijk een klacht in te dienen voor 'structurele' overlast van vliegverkeer. Dus elke keer dat een vliegtuig overvliegt, moet een klager daarover een afzonderlijke klacht indienen. Deze wijze van klachtenregistratie doet een groot beroep op het uithoudingsvermogen van klagers en heeft uiteindelijk een remmende werking op de 'geregisterde’ overlast, ten voordelen van de luchtvaartsector. Gevolg: veel omwonenden gaan gebukt onder een verslechtering van het woonklimaat, grotere risico’s voor de gezondheid, een dalende waarde van huizen. Daarnaast staat in het  milieurapport van DCMR 2013 dat 47% van alle klachten over lawaai betrekking heeft op vliegverkeer. Het totaal aantal klachten is vergelijkbaar met 2012. 10% meer mensen hebben aangegeven overlast te ondervinden van vliegverkeer. De meeste hinder veroorzaken de straalvliegtuigen Boeing 737-700 en de Boeing 737-800. Het merendeel van het grote vliegverkeer op Rotterdam The Hague Airport wordt met deze toestellen uitgevoerd.

“Turkish Airlines welkom omdat deze vliegt met de geluidsarme Boeing.”

“Turkish Airlines is welkom op RTHA omdat deze vliegt met de geluidsarme Boeing 737-800. Modern dus stil.”

BTV hierover: Volgens onafhankelijke meting bij DCMR zijn juist dit type toestellen die de meeste hinder veroorzaken, evenals de Boeing 737-700.

Het merendeel van het grote vliegverkeer op Rotterdam The Hague Airport wordt met deze toestellen uitgevoerd. In 2013 namen de klachten reeds toe met 10,6% met het opvoeren van meer vluchten die over deze hinderlijke toestellen beschikken zullen de klachten over 2014 alleen maar verder toenemen. Heeft u klachten over vliegverkeer? Meldt het hier.

"In 2013 minder klachten over Rotterdam The Hague Airport"

Stelling: "In 2013 waren minder klachten over Rotterdam The Hague Airport"

BTV-Rotterdam hierover: Dit zegt het vliegveld wel over zichzelf, het aantal klachten door onpartijdige DCMR geregistreerd bleef gelijk; er was zelfs een toename van het aantal klagers en het gebied waarbinnen men klacht neemt structureel toe. Deze is toegenomen tot aan Gouda en omgeving. Daarnaast is de echte overlast vele malen groter dan alleen de formeel geregisteerde klachten. Mensen die overlast hebben kunnen zich niet allemaal permiteren of opbrengen om per afzonderlijke vlucht, dag op dag, een administratie van de overlast bij te houden en deze vervolgens te melden (per telefoon of via internet); immers het leven heeft meer te bieden dan continue klagen. Ook zijn reeds vele huishoudens verhuisd naar een rustigere omgeving; in de klachtenrapportage komen dergelijke maatschappelijke kosten niet tot uitdrukking. De BTV stelt dat sinds circa 1999 de geluidsdruk op de regio rond RTHA enorm is toegenomen met allerlei nadelige effecten op de gezondheid van omwonenden.

"Niet vliegtuigen, maar auto's zijn de vervuilers"

Stelling: “In de regio Rijnmond levert het wegverkeer de grootste bijdrage aan de optredende concentraties van stikstofdioxide en fijn stof.”

BTV hierover: Recentelijk is uit TNO metingen gebleken dat bij Vliegveld Schiphol de uitstoot van fijn stof (en ultra fijnstof) in dusdanige hoeveelheden woerden aangetroffen dat de gemiddelde levensduur van de omwonenden tot een jaar kan worden verkort. Het is daarom zeer aannemelijk dat deze toestellen rond RTHA dit zelfde effect resulteren.

De stelling van RTHA dat wegverkeer de grootste vervuiler is moet heroverwogen worden.

 

RTHA claimt ca. 2.500 medewerkers te hebben

Stelling: “RTHA claimt ca. 2.500 medewerkers te hebben”

BTV  hierover: RTHA is een volle dochter van Vliegveld Schiphol. Uit het laatste jaarverslag van Schiphol blijkt dat er bij de BV RTHA 131 medewerkers werken (116 fte). Dus geen 2500.

"Vliegveld levert duizenden extra arbeidsplaatsen."

Stelling: RTHA claimt van 2.500 arbeidsplaatsen binnenkort te groeien naar 6.500.

BTV hierover: het (laten) bouwen van kantoren op terrein van RTHA staat los van de luchtvaartactiviteiten. De beoogde kantoren hadden ‘overal’ in Rotterdam kunnen staan maar worden nu onterecht gebruikt om de economische noodzaak van (toename in) luchtverkeer te onderstrepen.
Verder is interessant te weten dat het jaarverslag van moederbedrijf Vliegveld Schiphol meldt dat BV Rotterdm The Hague Airport over 116 FTE's 131 mensen in dienst heeft. Lees ook de brief van de BTV hierover.

"Er bestaat politiek draagvlak voor RTHA"

"De politiek heeft zich uitgesproken voor behoud en uitbouw van vliegveld".

Deze stelling wordt geuit op de website van het vliegveld.

Hier worden citaten uit 2003 tot 2007 aangehaald. Het betwiste masterplan was op dat moment nog niet bekend. In de realiteit groeit het verzet tegen de voorgenomen plannen van het vliegveld. Een duidelijk voorbeeld is Gemeente Schiedam die ziet dat de grondwaarde van woningen aanzienlijk daalt bij toename van luchtvaart over de stad. Tevens wordt een sterk signaal afgegeven in de DCMR-rapportage dat in de periode 2012 - 2014 een verdubbeling van het aantal klachten over het vliegveld is geweest. Steeds meer politieke partijen verzetten zich tegen uitbreiding.

"Mensen die last hebben van het vliegveld moeten elders gaan wonen"

Stelling: Mensen die last hebben van het vliegveld moeten verhuizen

Deze mening wordt vaak geuit door belanghebbenden, veelal vakantiegangers die incidenteel gebruik maken van het vliegveld.

BTV hierover: Luchthaven RTHA vervoerde tussen 1960 en ca. 2000 maximaal 500.000 passagiers. Daarnaast kende het vrijwel geen nachtverkeer, een leefbare situatie voor omwonenden.

In 2014 waren het 1,7 miljoen passagiers. RTHA heeft plannen dit aantal en daarmee ook het aantal vliegbewegingen met nog eens 500% op te voeren. Deze vluchten zouden dan 24 uur per dag én nacht gaan plaats vinden.

Deze stellingname is hetzelfde, als iemand die tientallen jaren naast een stil landweggetje en nu onverwacht een 6-baans snelweg voor zijn deur krijgt, verwijten dat hij destijds maar niet langs het landweggetje had moeten gaan wonen.

De BTV heeft leden uit vele gemeenten die strijden om het vliegverkeer weer naar een leefbare situatie te laten terugkeren. Dan zal het aantal klachten over overlast zienderogen afnemen.

"De politiek heeft zich uitgesproken voor behoud en uitbouw van vliegveld".

Deze stelling wordt geuit op de website van het vliegveld.

Hier worden citaten uit 2003 tot 2007 aangehaald. Het betwiste masterplan was op dat moment nog niet bekend. In de realiteit groeit het verzet tegen de voorgenomen plannen van het vliegveld. Een duidelijk voorbeeld is Gemeente Schiedam die ziet dat de grondwaarde van woningen aanzienlijk daalt bij toename van luchtvaart over de stad. Tevens wordt een sterk signaal afgegeven in de DCMR-rapportage dat in de periode 2012 - 2014 een verdubbeling van het aantal klachten over het vliegveld is geweest. Steeds meer politieke partijen verzetten zich tegen uitbreiding.


Stop Vlliegtuigoverlast  Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2017 FaceBookLogo
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport