Ministerie van Landbouw Natuur en VoedselkwaliteitBTV en MOB tekenen bezwaar aan tegen “niet handhaven” van minister

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) opereert al jaren zonder natuurbeschermingsvergunning. Minister van Landbouw wil niet handhaven.

Natuurverwoesting

Overtreding geconstateerd

De minister heeft erkend dat RTHA in overtreding is. Maar, is de ministeriële logica, er zit een vergunning aan te komen, dus hoeft nu niet te worden gehandhaafd op de jarenlange overtreding. Handhaven is in gewoon Nederlands: bekeuren of andere maatregelen opleggen.
Zowel de MOB als de BTV zijn het niet eens met de verdere uitleg en motivatie. Enerzijds omdat de uitleg indruist tegen eigen regels en wetgeving en anderzijds dat op sommige punten een verklaring wordt afgegeven die onbegrijpelijk is.

Rekenmethoden

De minister erkent verder dat de rekenmethoden die zijn gebruikt om de uitstoot van stikstof te berekenen niet juist zijn geweest. Nieuwe berekeningen moeten worden gemaakt. Het is mede daarom de vraag of het standpunt dat een vergunning ‘er aan zit te komen’ wel een juist standpunt is.
De MOB en de BTV vragen daarom om de bedreigde natuurgebieden in bescherming te nemen en op te treden tegen de Rotterdamse luchthaven.
Lees hier het bezwaar.

Gepubliceerd: 1 december 2023