Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

LuchthavenBesluit'Participatietraject was zinloze exercitie'

Dit schrijft mr. drs. A.N. Krol aan de Gemeente Rotterdam.

Wie het document leest, constateert dat zowel het Participatietraject, als ook de adviezen die de procesbegeleiders van het traject, WesselinkVanZijst en Viridis, aan de luchthaven uitbrengt, in strijd zijn met de ‘Luchtvaartnota 2020-2050’ van de minister.
De toenmalige minister Cora van Nieuwenhuizen heeft in dit document, dat de status heeft van wetgeving, een aantal zaken vastgelegd waaraan een luchthaven moet voldoen, als deze een nieuwe luchthavenbesluit aanvraagt. Het advies, dat WesselinkVanZijst en Viridis aan de directie geeft van Rotterdam The Hague Airport is in strijd met deze Luchtvaartnota.

De juriste mw Krol, heeft zich in deze materie verdiept en schrijft onder andere:
De Luchtvaartnota is helder.
“Het Rijk stelt als doel de negatieve gezondheidseffecten door de luchtvaart te verminderen. Hierbij gaat het om geluidsbelasting en de uitstoot van schadelijke stoffen voor mens en klimaat.”
Naast een reductie van geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen moet de aanvraag van een luchthavenbesluit voldoen aan de volgende eisen: minder nachtvluchten tussen 23.00 en 7.00 uur zonder verschuiving naar de randen van de nacht, verhoging van de kwaliteit van de leefomgeving en maatregelen die de hinder voor bewoners verminderen en compenseren. Deze randvoorwaarden “zijn leidend voor het aantal vliegtuigbewegingen.”

EPP is in strijd met de Luchtvaartnota

Het EPP besteedt geen enkele aandacht aan een vermindering van de negatieve gezondheidseffecten. Integendeel, RTHA en de luchtvaartindustrie zetten hun verdienmodel op de eerste plaats.

Krimp is noodzakelijk

Het Rijk stelt als doel de negatieve gezondheidseffecten door de luchtvaart te verminderen en het aantal vliegbewegingen hiervan afhankelijk te maken. Dit betekent dat krimp noodzakelijk is. De omwonenden zullen de aansprakelijkstelling van de Staat inzake Schiphol en het ontbreken van de vereiste natuurvergunning als hefboom inzetten om de Minister te dwingen dit doel serieus te nemen bij het formuleren van het luchthavenbesluit.

Dit document is beschikbaar gesteld door de BTV aan de raadsleden van omringende gemeentes rond RTHA.

Download hier het volledige document.