Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

Schie.nuSchiedam wil groeistop Rotterdam The Hague Airport

De gemeenteraad in Schiedam is kritisch op de toekomstige groeiplannen van Rotterdam The Hague Airport.

Dinsdagavond besloot de raad dat de reactie van de gemeente naar de luchthaven kritischer moet worden dan het concept dat het college had geschreven. In de nieuwe brief accepteert Schiedam geen lichte groei, maar is een absolute groeistop de wens.

Al langere tijd zijn er klachten over het vliegverkeer boven Schiedam Noord. Deze zomer kwam het aantal klachten tot een nieuw hoogtepunt vanwege een toename van overrazende vliegtuigen. Parallel aan de klachtenregen over de actuele situatie in de lucht, namen ook de zorgen over de toekomst toe. Dat heeft te maken met de procedure richting een nieuw luchthavenbesluit.

In aanloop naar dat besluit zette Rotterdam The Hague Airport een participatietraject op. Met het nieuwe luchthavenbesluit, wat uiteindelijk door de minister moet worden vastgesteld, krijgt Rotterdam The Hague Airport ook vanaf 2025 ruimte om de luchthaven in te zetten voor vliegbewegingen. In het traject heeft Rotterdam The Hague Airport met belanghebbende partijen om tafel gezeten, zoals gemeenten, natuur- en milieufederatie Zuid-Holland en bewonersvertegenwoordigers.

Eerder al waren de bewonersvertegenwoordigers in dat traject kritisch op de uitkomst. Ook de gemeenten Lansingerland en Rotterdam zijn niet blij met het opgestelde rapport waarin een lichte groei van het aantal vluchten mogelijk is. De gemeente Schiedam was aanvankelijk milder in de reactie.

Raad scherper in kritiek dan college

Maar toch knetterde het in de Schiedamse raad. Meerdere burgers maakten van het recht gebruik om in te spreken, waaronder vertegenwoordigers van de BTV: Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast. En de bijdragen van de raadsleden sloten daar in grote mate bij aan. Alleen coalitiepartijen VVD, Progressief Schiedam en DENK konden zich vinden in de strekking van de collegebrief. Debuterend raadslid Noah van Teijlingen (DENK) sprak van een ‘gebalanceerde houding in de brief’. "Ik ken mensen die overlast ervaren, maar ook mensen die dat niet ervaren."

Behalve een uniek standpunt van Lokaal Onafhankelijk Schiedam (‘Geen groei, maar ook tegen krimp’), zijn de overige partijen het min of meer met elkaar eens. Naast de oppositiepartijen horen daar ook coalitiepartners PvdA en D66 bij. Koen van Baekel (D66): “We pleiten ervoor dat de gemeente inzet voor een absolute groeistop.”

‘Te meegaand’

“Een oppervlakkige brief schrijven is geen optie”, zegt CDA-leider Jaap Pegtel, die vindt dat de onvrede die er leeft ‘onvoldoende wordt weergegeven’. PvdA-raadslid Dick van Belle sluit zich daarbij aan. “Nu ligt er een ouderwetse simpele toename van het aantal vluchten. We zijn teleurgesteld.” GroenLinks-raadslid Yorick Haan: “‘Als we te meegaand zijn, staan we aan het einde van het proces met lege handen.”

Volgens wethouder Frans Hamerslag (Progressief Schiedam) is een voorzichtigere benadering wél nodig. “Op het moment dat je als gemeente je hakken in het zand gaat zetten, de minister zijn eigen plan gaat voeren.” Hamerslag waarschuwt dat met teveel kritiek Schiedam geen gesprekspartner meer zou kunnen zijn in de toekomst.

Stillere vliegtuigen

Rotterdam The Hague Airport pleit voor een doorgroei naar 9000 extra vluchten, onder meer door inzet van ‘stillere vliegtuigen’. Maar er is veel scepsis over hoe stil die stillere vliegtuigen uiteindelijk zijn en wat voor positieve effecten dat uiteindelijk oplevert. Het college pleitte aanvankelijk voor een minder sterke groei: 4000 extra vluchten. Maar ook dat is voor de raad dus niet genoeg.

Uiteindelijk is een meerderheid van de gemeenteraad akkoord om de inhoud van de brief nog meer te verscherpen. De Schiedamse raad eist een groeistop en neemt het aantal vluchten in 2019 als uitgangspunt.

De minister, in dit geval Mark Harbers (VVD), is uiteindelijk aan zet. Hij bepaalt hoe het nieuwe luchthavenbesluit eruit komt te zien. De toekomst zal moeten uitwijzen in hoeverre de kritische reflectie van Schiedam daarin meegenomen wordt.

schie.nu 14 december 2022