Gebiedscommissie-logoBTV Spreekt in bij Gebiedscommissie Overschie

BTV spreekt in bij Rotterdamse gebiedscommissie Overschie, die vervolgens zijn advies vaststelt. De BTV heeft op  20 februari 2017 ingesproken bij de Rotterdamse gebiedscommissie Overschie over de tekst van het concept advies van deze gebiedscommissie.

De gebiedscommissie brengt advies uit aan aan de wethouder resp. gemeenteraad van Rotterdam.

De BTV onderschreef de hoofdconclusies van dat concept advies:

  1. Er is geen draagvlak voor uitbreiding,
  2. tevens zijn maatregelen nodig om de overlast te verminderen.
  3. Ook de focus die de gebiedscommissie wil leggen bij een zakelijk profiel van de luchthaven, kon op steun van de BTV rekenen.

De BTV pleitte ervoor om bij uitplaatsing van de trauma- en politie heli de vrijkomende geluidsruimte voor een deel ten goede te laten komen aan de omwonenden, om te komen tot minder nachtvluchten en om het nachtregiem ’s avonds eerder te laten beginnen en in de weekenden langer dan nu te laten voortduren. Op deze punten steunde GroenLinks de BTV wel, maar alle overige leden niet: die laatste negeerden daarmee de meningen die op die punten tijdens de bewonersavonden in Overschie toch door velen waren geventileerd.

Genoemde gebiedscommissie volgde weer wel het advies van de BTV over het t.g.t. actief volgen van de aanvraag tot milieuvergunning voor o.a. het proefdraaien.

Naar verwachting zal het advies een dezer dagen definitief worden.

Lees hier de volledige tekst in PDF.

2017-02-20-BTV spreekt in bij Rotterdamse gebiedscommissie Overschie

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2021  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.