SOBOReactie SOBO op rapport Verkenner

Brief afkomstig van Schiedams Overleg Bewoners Organisaties (SOBO)

Bewoners Schiedam willen dat geluidsruimte in het nieuwe Luchthavenbesluit RTHA niet toeneemt. Voorts achten zij uitplaatsing helikopters niet gewenst, wegens de te verwachten toename van de hinder in Schiedam. Verdere wensen: extra handhavingspunt in Schiedam, aanpassing openingstijden RTHA, meer aandacht voor de gevolgen van ultrafijnstof op de gezondheid, en meer geluidsisolatie van woningen in Schiedam Noord.

Klik op de afbeelding om de brief te lezen.

2017-03-29-SOBO-reactie

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2021  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.