Rapport Managing the Impacts of Aviation Noise

Airport Council International

In september 2015 verscheen het rapport Managing the Impacts of Aviation Noise. 

Lees meer...

Geluid, Gezondheid en Geld: de prijs van lawaai

Het samenwerkingsverband Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam (MSR) heeft een berekening gemaakt van de kosten van nadelige effecten van veel herrie. Deze berekening zijn conservatief opgesteld (dus de echte kosten zullen niet lager, maar kunnen wel hoger uitpakken). Hieronder een fragment uit deze rapportage:

Lees meer...

Over decibellen en betekenissen (RIVM)

Dit rapport van het Rijksinstituut voor Volsgezondheid en Milieu gaat niet specifiek over luchtvaar maar over geluid van brommers. Zowel het geluid van brommers als van vliegtuigen wordt gekemerkt als een geluids-event. Onderzoek naar en ervaringen met piekgeluiden laat bijvoorbeeld zien dat zogenaamde geluidgebeurtenissen vaak als erg hinderlijk ervaren kunnen worden. Als u dit rapport over decibellen en de betekenissen wilt lezen klik dan hier.

 

Wat is Lden?

In 2013 heeft de rijksoverheid besloten om vliegtuiggeluid te meten in Lden, daarvoor werd de meeteenheid KE gehanteert. Wilt u weten wat Lden precies inhoud klik dan hier voor een link naar een externe site.

*** Als versies verouderd zijn of documenten toegevoegd kunnen worden horen we dat graag. Help ons deze site actueel te houden en laat ons weten als links niet meer werken!

Trends in geluidsbelasting (RIVM)

In 2009 heeft het RIVM een rapportage gepubliceert over de geluidsmonitoring van vliegtuiggeluid. Hierbij zijn een aantal trends onderkent.

Lees meer...

Geluidsoptimalisatie luchtvaartroutes

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in 2009 een rapport uitgebracht over geluidsoptimalistie luchtvaartroutes in opdracht vanhet ministerie van VROM DG- Ruimte/Leefomgevingskwaliteit, in het kader van Beleidsondersteuning Geluid.

Dit rapport is vooral gestoelt op de situatie rond Schiphol, maar kan wel inzicht verschaffen in de mogelijkheden (of onmogelijkheden) voor de luchtvaartroutes van en naar Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

Lees meer...Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2019 Twitter bird logo    
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport