Journalistiek en nieuwemediaDe uitzonderingspositie van Schiphol: waarom Nederlands grootste luchthaven rustig door kan gaan met vervuilen.

Terwijl iedereen probeert zijn steentje bij te dragen aan een milieuvriendelijker toekomst blijft luchthaven Schiphol vrijwel volledig buiten schot.

In 2020 besloot het kabinet dat de luchtvaart tot 2050 met 1 tot 1,5 procent per jaar mag blijven groeien. Ook de eventuele uitbreiding van Lelystad Airport om de druk op het alsmaar groeiende Schiphol te ontlasten, wijst niet op een toekomst waarin rekening wordt gehouden met de klimaatdoelstellingen. Hoe kan het dat luchthaven Schiphol, ondanks haar rol als grote vervuiler, ongestoord door kan groeien?

Wie nu naar Nederlands grootste luchthaven gaat treft niet de immense drukte van voorheen, ook de luchtvaartsector is hard door de pandemie geraakt. In 2019 vertrokken er 496.827 vluchten vanaf Schiphol, in 2020 waren dat er nog maar 227.275. Toch lijkt het erop dat na de coronacrisis alles weer op dezelfde voet voortgezet wordt en dat het aantal vluchten dat vertrekt vanaf Schiphol zelfs zal toenemen. Tot voor kort was de luchthaven gebonden aan een plafond van 500.000 vluchten per jaar, maar vanaf 1 november 2020 is deze regeling niet langer meer van kracht en dus kan Schiphol de aankomende jaren ‘gematigd groeien’.

Lees het hele artikel op journalistiekennieuwemedia.nl

Gepublicieerd: 6 april 2021.