NatuurEnMilieu-logo.jpgDe luchtvaartsector krijgt een CO2-plafond

Met meer dan 20.000 handtekeningen hebben Natuur&Milieu de petitie ‘Stop CO2-uitvluchten' onder de aandacht gebracht bij ministers Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en Jetten van Klimaat en Energie.

Dit heeft, samen met al onze eerdere inspanningen om de luchtvaart te verduurzamen, duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Het kabinet heeft namelijk besloten om een CO2-plafond per Nederlandse luchthaven in te voeren.

NatuurMilieu petitie

Foto: NatuurMilieu.nl

Een belangrijke mijlpaal

Het CO2-plafond is één van de maatregelen uit onze alternatieve luchtvaartnota die we samen met andere milieuorganisaties overhandigden aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat de invoering van het CO2-plafond nu door de ministerraad is, betekent dat de Nederlandse luchtvaartsector vanaf 2025 wettelijk gebonden is aan klimaatdoelen en niet langer een uitzonderingspositie heeft ten opzichte van andere sectoren. De luchtvaartsector krijgt hiermee duidelijkheid over wat de maximale CO2-uitstoot is. Met deze duidelijke grens kan de sector inzetten op verduurzaming en sturen op de hoeveelheid vluchten binnen het plafond.

Scherpere klimaatdoelen

Dat het CO2-plafond er komt, is een stap in de goede richting, maar de klimaatdoelen voor de luchtvaart zijn helaas onvoldoende om de Parijsdoelen te halen. We blijven ons daarom inzetten om de klimaatdoelen voor de luchtvaartsector verder aan te scherpen. Dat betekent ook dat we, net als in de afgelopen jaren, gesprekken blijven voeren met politici, meedenken met de uitvoering van beleid én via de media beleidsmakers blijven wijzen op de CO2-uitvluchten die wat ons betreft niet meer kunnen. Welke stappen we hebben gezet en welke nog volgen, zie je in dit overzicht.

Bovenstaand bericht schreef Natuur en Milieu in een nieuwsbrief hierover op 22 maart 2023.


luchtvaartNieuws logoLuchtvaart nieuws.nl schrijft

Er komt een maximum aan de hoeveelheid kooldioxide (CO2), die de luchtvaart voor vertrekkende vluchten uit Nederland mag uitstoten. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten op voorstel van minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat). Het zogeheten CO2-plafond moet in 2025 ingaan en ervoor zorgen dat de doelen voor de vermindering van CO2 door de luchtvaart worden gehaald.

Het kabinet legt hiermee opmerkingen van de luchtvaartsector naast zich neer. Die stelde in januari dat de invoering van een CO2-plafond juridisch wankel is, niet valt te handhaven en tot ongelijkheid leidt tussen Nederland en andere landen in Europa. Ook wijkt de regeling af van wat de Europese Commissie voor geheel Europa wil vastleggen.

RV Vliegtuig strepen Foto door SevenStorm JUHASZIMRUS via Pexels

Foto door SevenStorm JUHASZIMRUS via Pexels

Minister Harbers vindt dat de luchtvaart niet kan achterblijven bij de klimaatdoelen, die voor andere sectoren voor de komende jaren zijn vastgelegd in de klimaatwet. Het Akkoord Duurzame Luchtvaart uit 2019 tussen de luchtvaartsector, kennisinstellingen en de overheid (de Duurzame Luchtvaarttafel) was een eerste stap, maar een plafond moet de sector en overheid aanzetten om werk te maken van de afspraken over verduurzaming.

Alle uit Nederland vertrekkende, internationale vluchten krijgen te maken met een maximum aan CO2-uitstoot per luchthaven. Deze hoeveelheid wordt vastgesteld voor meerdere jaren gelden, zodat een overschrijding in één jaar kan worden gecompenseerd in volgende jaren. Het kabinet kiest voor een maximum per luchthaven, omdat uit advies van CE Delft is gebleken dat deze variant als enige uitvoerbaar is en verenigbaar met internationale regelgeving. De komende tijd wordt het CO2-plafond verder uitgewerkt.

De Nederlandse luchtvaartsector vindt dat de regeling discriminerend werkt. Alleen tegen Nederlandse maatschappijen kan worden opgetreden als zij zich niet aan het plafond houden, maar buitenlandse maatschappijen zullen zich waarschijnlijk niks aantrekken van eventuele boetes een maatregelen. Schiphol Group en KLM vinden dat Nederland zich moet houden aan de maatregelen in Europees verband, zoals vastgelegd in het Fit for 55-plan.

Bron: Luchtvaartnieuws.nl, 17 maart 2023

Gerelateerd:

Het CO2-plafond en de klimaatdoelen voor de luchtvaart