DCMRVliegtuigbijdrage aan de concentraties ultrafijnstof

DCMR heeft op verzoek van gemeente Rotterdam en betrokken burgers een onderzoek gedaan naar de bijdrage van vliegveld RTHA aan de concentraties ultrafijnstof (UFP) in de lucht.

Publiekssamenvatting Onderzoek

DCMR heeft op verzoek van gemeente Rotterdam en betrokken burgers een onderzoek gedaan naar de bijdrage van vliegveld RTHA aan de concentraties ultrafijnstof (UFP) in de lucht. Dit onderzoek is een vervolg op een eerder onderzoek door TNO (in 2017) waarbij in het laagseizoen is gemeten. Het verzoek was dit keer expliciet in het hoogseizoen te meten. Na een aantal jaren met corona lockdowns met beperkt vliegverkeer was de luchthaven in de zomer van 2022 weer volop in gebruik. In die periode is een aantal weken gemeten.

DCMR heeft in het TNO onderzoek in 2017 geparticipeerd met metingen aan de Veldkersweg. Dat is een afstand die vrij typisch is voor blootstelling rondom de luchthaven en in het verlengde van de startbaan en daarmee geschikt voor metingen. Ook in 2022 is aan de Veldkersweg gemeten. Uit dit zomeronderzoek blijkt dat RTHA een duidelijk herkenbare bron van UFP is, maar niet de enige en niet de grootste bron. Op basis van deze metingen in de zomer is de jaargemiddelde bijdrage van het vliegveld aan de UFP-concentratie circa 8% van de totale UFP-concentratie. De gemeten vliegtuigbijdrage is daarmee iets lager dan in de eerdere TNO studie. Dat komt niet door een lagere vliegtuigbijdrage maar door een sterkere bijdrage van andere bronnen/oorzaken.
De resultaten bevestigen het TNO onderzoek: TNO moest vanuit een wintersituatie een jaargemiddelde schatten en kwam op 15% vliegveldbijdrage. DCMR schat nu vanuit een zomer situatie de bijdrage en komt op 8%. Zonder dat er een goed gemeten jaargemiddelde beschikbaar is concluderen we daarom dat de bijdrage 8 - 15% is. Totdat er in Nederland structurelere metingen zijn waaruit een jaargemiddelde achtergrond te bepalen is, is deze bandbreedte de beste schatting.

Het rapport is opgesteld op 11 februari 2023

Omslag Vliegtuigbijdrage aan de concentraties ultrafijnstof

Download hier het rapport

UFP-vorming uit de straalmotoren direct na verbranding

UFP-vorming uit de straalmotoren direct na verbranding

Reactie BTV

De BTV juicht het toe dat de DCMR is gestart met metingen van UFP (ultrafijn stof).
De constatering dat de jaargemiddelde van de luchthaven 8% bijdraagt is schokkend. Dit kan zeer ernstige gevolgen voor de volksgezondheid teweeg brengen. Zeker omdat de metingen op circa een kilometer afstand van de luchthaven hebben plaats gevonden. De eerste huizen staan op enkele honderden meters afstand van het vliegveld.

Platgeslagen

Bij rapportages rond de negatieve effecten van vliegverkeer en luchthavens in het algemeen is in de loop van de jaren een trend ontstaan waarin de vervuiling, die zich stelselmatig in pieken voor doet, uit te drukken in gemiddelden. Hierdoor worden de pieken als het ware platgeslagen
Een vertrekkend vliegtuig (type 747) stoot evenveel CO2 en giftige stoffen uit als 1.000.000 passerende vrachtwagens. De ultrafijn stof uitstoot van een vertrekkend vliegtuig wordt in deze rapportage elders nader genoemd. Tijdens de activiteit wordt deze vastgesteld op zelfs 21% (zie pag. 20, onderaan). Zeer verontrustend is dat bovendien wordt gerekend met een frequentie van 3,7 vluchten per uur. Ook hier weer een gemiddelde, omdat elk etmaal drie piekmomenten heeft waarop grotere aantallen vliegtuigen arriveren en/of vertrekken.

DCMR rapportage fragment pagina 20

(fragment van pagina 20 uit het rapport)

De situatie is dat een vertrekkend vliegtuig op (haast) vol-vermogen opstijgt. Hierbij wordt een enorme wolk aan giftige uitstoot gecreëerd. Op den duur verwaait de wolk. In de nachtelijke uren is er niet of nauwelijks vliegverkeer, waardoor de gemiddelde waarde van de uitstoot wordt gereduceerd tot de genoemde 8%.

Rapportage met pieken gewenst

De BTV zou graag een rapportage zien waarin de pieken uitstoot worden weergegeven en deze geplaatst worden op een tijdlijn gedurende de dag. Hiermee is inzichtelijk te maken aan welke hoeveelheid zeer schadelijke stoffen de omwoners werkelijk worden blootgesteld.

Lees ookVliegverkeer verantwoordelijk voor enorme pieken ultrafijnstof

Gepubliceerd: 6 juni 2023