AD OnlineProvincie onderzoekt mogelijke sluiting Rotterdam Airport

‘Wat als je het verandert in een woonwijk?’


De provincie Zuid-Holland laat onderzoeken wat de gevolgen zouden zijn van sluiting van Rotterdam The Hague Airport. De nieuwe coalitie wil weten wat een andere invulling van de locatie kan opleveren.

Het is voor het eerst dat de gevolgen van sluiting van de luchthaven uitgebreid worden onderzocht. ,,We gaan onderzoek doen naar de maatschappelijke en economische waarde van het vliegveld", zegt gedeputeerde Frederik Zevenbergen (VVD). ,,En dat gaan we afzetten tegen de alternatieven: wat als je het zou veranderen in een woonwijk? Wat is daar dan de economische en maatschappelijke waarde van?”

Sluit Rotterdam The Hague Airport

Twee jaar geleden weigerde het vorige provinciebestuur nog zo’n onderzoek uit te laten voeren, omdat het vliegveld ‘een gegeven’ was. Maar dat ziet de nieuwe coalitie in het provinciehuis anders. ,,We hebben in deze coalitie partijen die uitgesproken voor sluiting zijn én partijen die juist voor open houden zijn", zegt gedeputeerde Zevenbergen. ,,In de onderhandelingen hebben we elkaar gevonden door te zeggen: zet die opties nou eens tegen elkaar.” Maar een definitief standpunt van de provincie zal het nieuwe provinciebestuur niet innemen, verwacht Zevenbergen. ,,Dat is aan het volgende college.”

Tweede Maasvlakte als alternatief

Het opmerkelijke standpunt is niet alleen ingegeven door GroenLinks, dat uitgesproken voor sluiting is, maar ook door nieuwkomer BBB. Die partij pleitte in het verkiezingsprogramma al voor onderzoek naar mogelijke verplaatsing van de luchthaven. ,,Regionale vliegvelden zijn belangrijk voor werkgelegenheid en economie maar tegelijkertijd zien we ook dat het vliegveld op de huidige locatie te veel ingeklemd ligt in het stedelijk gebied”, stelde de partij in het programma. ,,Mogelijk kan dit gebied een alternatieve bestemming krijgen.” De Tweede Maasvlakte werd door BBB als alternatieve locatie genoemd.

De nieuwe coalitie wil in elk geval dat de hinder voor omwonenden de komende jaren wordt teruggedrongen. Dat sluit aan bij de wensen van de gemeente Rotterdam, die zich ook heeft uitgesproken voor het terugdringen van hinder. Dat betekent in de praktijk waarschijnlijk minder vluchten dan nu, kondigde VVD-wethouder Vincent Karremans al aan. De directie van Rotterdam Airport zegt bang te zijn dat als er minder vluchten uitgevoerd kunnen worden dan nu, het verdienmodel van de luchthaven in gevaar komt.

Tienduizend woningen en stadspark

Minister Harbers neemt volgend jaar een besluit over de toekomst van Rotterdam Airport. De provincie en de gemeente gaan er dus niet over, maar ze hebben wel een belangrijke stem. Harbers zal zijn besluit nemen mede op basis van de standpunten van gemeente en provincie. Sluiting is daarin vooralsnog niet aan de orde, maar de roep op minder hinder voor bewoners is luid, ook in omringende gemeentes.

RotterdamCentralPark Matthijs de Boer stedenbouw mdbs

RotterdamCentralPark Matthijs de Boer stedenbouw mdbs

Dat de provincie net als Rotterdam zou inzetten op minder overlast, werd verwacht. Dat er nu ook onderzoek komt naar de gevolgen van sluiting van de luchthaven, is een verrassing. In de Rotterdamse gemeenteraad is er wel al over gesproken: zes fracties in de Rotterdamse raad pleiten zelfs voor sluiting, onder aanvoering van GroenLinks. Op de plek van de luchthaven zou dan ruimte ontstaan voor tienduizend nieuwe woningen en een groot stadspark. De zes fracties hebben in Rotterdam echter geen meerderheid.

Bron: AD, 19 juni 2023