HartVanLansingerlandGemeente Lansingerland tegen aspirant-kopers Wilderszijde: 'zoek het zelf uit'!

Projectontwikkelaars en de gemeente verzwegen in reclame-uitingen de aanwezigheid van het vliegveld van Rotterdam

Vorige week klaagde de BTV, ondersteund door de samenwerkende en door gemeenten benoemde, bewonersvertegenwoordigers, over de ernstig ernstig te kort komende informatie informatie over het bouwplan Wilderszijde. In de reclame-uitingen wordt met geen woord gerept over het aanwezige vliegveld met groeiplannen. De BTV en de bewonersvertegenwoordigers vinden dat een ernstige vorm van misleiding. Lees hier het artikel. De Gemeente Lansingerland reageerde op onze bezwaren in de lokale krant Hart van Lansingerland. In de reactie van de gemeente worden onze bevindingen in het geheel niet tegengesproken. Men heeft het slechts over "niet netjes" en dat e.e.a. niet zou kloppen. Maar wat er niet zou kloppen geeft men niet aan. Dat kan in onze opinie ook niet. De BTV doet steeds grondig onderzoek voordat ze iets beweert.

 

Zelf maar uitzoeken

Kopers moeten zelf maar uitzoeken wat de nadelen zijn van wonen op een paar honderd meter van de aanvliegroute van een vliegveld

De Gemeente Lansingerland legt de gehele verantwoordelijkheid van informatieverzameling van mogelijke kopers van een woning bij de koper. Men spreekt niet over de verantwoordelijkheid van verkopers om de klant volledig te informeren. Het weglaten van zeer relevante informatie is feitelijk een vorm van misleiding. Je kunt niet van gewone burgers verwachten dat ze rapporten opzoeken, als ze al te vinden zijn voor die gewone burger, waaruit blijkt wat het zeer dichtbijgelegen vliegveld van plan is. Ook kan men van gewone burgers niet verwachten dat ze weten waar ze informatie kunnen vinden over luchtvervuiling, herrie en zeer zorgwekkende stoffen die afkomstig zijn van het vliegveld. Zeker de gegevens over de groeiplannen is feitelijk alleen voor insiders te vinden in een sub rapport van een, door de provincie Zuid-Holland als “volledig mislukt" betitelde participatietraject.2023 08 07 HartvanLansingerland: Gemeente niet eens met BTV

Wonen waar je wilt in tijden van woningnood

De gemeente vindt dat mensen mogen wonen waar ze willen en dat er ook sprake is van woningnood. Dat is op zich waar. Dit zijn echter geen redenen om alleen maar te strooien met superlatieven over de schoonheid en rust van een woonwijk. De toekomstige bewoners moeten ook goed worden geïnformeerd over waar ze terecht komen en dat het lawaai en de luchtvervuiling van het vliegveld invloed kunnen hebben op de gezondheid en het welzijn. Zo kan een koper een eerlijke afweging maken. Juist in tijden van woningtekorten is het van groot belang dat overheden en projectontwikkelaars kopers volledig informeren en geen misbruik maken van de situatie.

Klachten neergelegd

De BTV heeft intussen, met steun van de benoemde bewonersvertegenwoordigers, klachten neergelegd bij de Reclame Code Commissie en de Autoriteit Consument en Markt over, wat wij zien als misleiding van aspirant-kopers.

BTV heeft steeds gewaarschuwd

Onze klachten kunnen voor de gemeente en projectontwikkelaars niet als een verrassing komen. De BTV heeft meerdere keren ingesproken in de Gemeenteraad over Wilderszijde en heeft meerdere keren het gemeentebestuur voorgesteld om e.e.a. te overleggen. Het College van Burgemeester en Wethouders ging niet in op onze handreikingen.

Update 8 augustus 

De Reclame Code Commissie heeft aan het bestuur bericht de BTV-klacht 'misleidende reclame' in behandeling te nemen.

Bron: Hart van Lansingerland, 7 augustus 2023