SchipholWatchErnstige PFAS-vervuiling op Rotterdam The Hague Airport

Het vliegveld moet de troep binnen vier jaar opruimen.

Laboratorium. Foto shanghailianhua

Labaratorium. Foto: shanghailianhua

Op het platform van vliegveld Zestienhoven bij Rotterdam is net als op Schiphol een ernstige vervuiling met de ‘forever chemicals’ PFAS aangetroffen.

Dit blijkt uit een beschikking van de Gemeente Rotterdam van 1 november 2021 die op verzoek van ShipholWatch werd toegestuurd.

PFAS is een verzameling zeer giftige stoffen waarvan sommige al in kleine concentraties dodelijk kunnen zijn voor mens en dier. Vele zijn kankerverwekkend. De stoffen worden in de natuur niet afgebroken, vandaar de bijnaam ‘forever chemicals’.

De vervuiling is in Rotterdam ook in het grondwater terechtgekomen. Niet duidelijk is in hoeverre deze zich heeft verspreid buiten de vindplaats.

RTHA moet wél saneren

In tegenstelling tot Schiphol moet Rotterdam The Hague Airport, zoals het vliegveld zich officieel heeft genoemd, de grond wel saneren en dat binnen vier jaar. Na de sanering moet nader onderzoek volgen om de vervuiling van het grondwater in kaart te brengen.

Het gif is aangetroffen onder de taxibaan. Het gaat om ten minste 25 kubieke meter gifgrond, twee tot drie vrachtwagens vol. De chemicaliën zijn tot een diepte van minstens tweeënhalve meter aangetroffen.

In totaal zal er naar schatting bijna 12.000 kubieke meter grond moeten worden afgegraven. Dat zand moet het vliegveld scheiden aan de hand van de mate van vervuiling, waarna bekeken wordt wat er met de diverse partijen moet gebeuren.

100.000 liter grondwater vergiftigd

Vanuit de vervuilde grond is de PFAS uitgelekt naar het grondwater, waarbij volgens de onderzoeken minstens 100.000 liter water is vergiftigd. Bovendien is deze vervuiling onvoldoende afgeschermd tegen verdere verspreiding, zo meldt de beschikking.

“Bij het huidige en toekomstige bodemgebruik is sprake van een onaanvaardbaar verspreidingsrisico”, aldus de gemeente. Mede daarom moet de sanering binnen vier jaar zijn afgerond.

Vliegveld RTHA is onderdeel van de Schiphol Groep dat ook op en rond de hoofdvestiging kampt met grootschalige vervuiling door ‘forever chemicals’.

Bron: SchipholWatch, 14 september 2022